• INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów informatyka

  Kształcenie na kierunku Informatyka to połączenie przekazu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz szerokie możliwości samodzielnego studiowania i rozwoju. Dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym wyposażonym w najnowsze oprogramowanie narzędziowe nasi Studenci mają możliwość uzyskania aktualnej wiedzy i najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy. Ponadto oferujemy unikalne połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą ekonomiczną i biznesową, które jest szczególnie cenione wśród pracodawców.

  Absolwenci kierunku Informatyka znają nowoczesne narzędzia wytwarzania oprogramowania i potrafią wykorzystać je do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach, wiedzą jak oraz czym przetwarzać i analizować dane. Dlatego właśnie są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Algorytmika i programowanie
  • Bazy danych i inżynieria danych
  • Programowanie gier i aplikacji mobilnych
  • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza dużych zbiorów danych
  • Gry i aplikacje mobilne
  • Programowanie systemów inteligentnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Algorytmika i programowanie
  • Bazy danych i inżynieria danych
  • Programowanie gier i aplikacji mobilnych
  • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analiza dużych zbiorów danych
  • Gry i aplikacje mobilne
  • Programowanie systemów inteligentnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia stacjonarne są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Jacek Ocena odpowiedz

Informatyka na Uniwersytecie Ekonomicznym to połączenie wielu dziedzin, w tym ekonomii i różnych zagadnień menedżerskich. Moim zdaniem to świetna sprawa. Dzięki takiemu programowi nie zamykam się na inne dyscypliny i tematy.