• INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów informatyka i ekonometria

  Celem kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy,
  • racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem,
  • zastosowania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, wspierających zarządzanie organizacją.

  Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria wyróżniają się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolni są sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa wiedzy i gospodarki elektronicznej integrującej się Europy i globalizującego się świata.

  Kierunek kształci zatem ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Biznes elektroniczny
  • Inżynieria wiedzy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Zarządzanie projektami
  • Data science - metody i systemy analityki danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka danych
  • Biznes elektroniczny
  • Inżynieria wiedzy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Zarządzanie projektami
  • Data science - metody i systemy analityki danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia stacjonarne są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to świetna, nowoczesna uczelnia, która przede wszystkim kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Jestem studentem trzeciego roku i wiem, że dobrze wybrałem.