• INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania nowoczesnymi organizacjami opartymi na wiedzy,
  • racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także w relacjach z jej otoczeniem,
  • zastosowania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, wspierających zarządzanie organizacją.

  Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria wyróżniają się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, zdolni są sprostać wyzwaniom jutra w erze społeczeństwa wiedzy i gospodarki elektronicznej integrującej się Europy i globalizującego się świata.

  Kierunek kształci zatem ekonomistów-informatyków, specjalizujących się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Biznes elektroniczny
  • Inżynieria wiedzy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Zarządzanie projektami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka danych
  • Biznes elektroniczny
  • Inżynieria wiedzy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes elektroniczny
  • Zarządzanie projektami

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Tomek Ocena

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to świetna, nowoczesna uczelnia, która przede wszystkim kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Jestem studentem trzeciego roku i wiem, że dobrze wybrałem.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: