• INTERNATIONAL BUSINESS

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów international business

  Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych. By transakcje te mogły mieć miejsce muszą być stworzone międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Wiedza na temat tych struktur i sposobów funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym jest podstawą podejmowania decyzji przez współczesnych menedżerów.

  Kierunek International Business to program wyróżniający się nowoczesnym podejściem do procesu studiowania, wykorzystujący najnowsze metody dydaktyczne, oferujący programy międzynarodowe typu Intensive Programmes, zajęcia dydaktyczne z profesorami z zagranicy w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów został przygotowany w oparciu o szczegółową analizę wymagań rynku pracy, a także wiodące kierunki w obszarze biznesu międzynarodowego przy uwzględnieniu solidnych podstaw ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, w ujęciu międzynarodowym. Językiem wykładowym jest język angielski.

  Realizacja programu International Business pozwoli absolwentom tego kierunku na zdobycie wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych zjawisk zachodzących w globalnej gospodarce, zrozumienie międzynarodowych uwarunkowań prowadzenia biznesu oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w przekroju najważniejszych obszarów funkcjonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • European master’s in customer relationship marketing

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku international business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (0)