• INTERNATIONAL BUSINESS Stopień: I II REKRUTACJA

  Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach międzynarodowych. By transakcje te mogły mieć miejsce muszą być stworzone międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Wiedza na temat tych struktur i sposobów funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym jest podstawą podejmowania decyzji przez współczesnych menedżerów.

  Kierunek International Business to program wyróżniający się nowoczesnym podejściem do procesu studiowania, wykorzystujący najnowsze metody dydaktyczne, oferujący programy międzynarodowe typu Intensive Programmes, zajęcia dydaktyczne z profesorami z zagranicy w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów został przygotowany w oparciu o szczegółową analizę wymagań rynku pracy, a także wiodące kierunki w obszarze biznesu międzynarodowego przy uwzględnieniu solidnych podstaw ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, w ujęciu międzynarodowym. Językiem wykładowym jest język angielski.

  Realizacja programu International Business pozwoli absolwentom tego kierunku na zdobycie wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych zjawisk zachodzących w globalnej gospodarce, zrozumienie międzynarodowych uwarunkowań prowadzenia biznesu oraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym w przekroju najważniejszych obszarów funkcjonalnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • European master’s in customer relationship marketing

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku International Business brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International buisness jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: