International business studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy na rynku międzynarodowym a dodatkowo chciałbyś studiować w języku angielskim? Jeżeli masz zatem zmysł businessmana to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek International business!

 

Program studiów i przedmioty

Globalizacja wymusiła potrzebę wykształcenia specjalistów świetnie odnajdujących się w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk managerskich w dużych firmach. Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. Połączenie tych wszystkich przedmiotów sprawi, że będziesz mieć szansę na karierę prawdziwego businessmana i zaistnienia na rynku – kariera stoi przed Tobą otworem!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku International business? Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w instytucjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Pracę będziesz mógł także podjąć w izbach handlowych czy gospodarczych oraz administracji krajowej lub międzynarodowej. Jeżeli masz analityczny umysł, głowę pełną pomysłów i chciałbyś spróbować w przyszłości swoich sił w świecie biznesu to to być może jest kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na international business, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, matematyka, WOS, geografia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku international business

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku management

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Specjalności na kierunku business and languages

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Specjalności na kierunku bachelor in business administration

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Specjalności na kierunku ekonomia studia w języku angielskim

Specjalności na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku management

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international business

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pogłębionej oraz zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych i komplementarnych,
 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach oraz umiejętnością oceny najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu nauk ekonomicznych,
 • umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy ekonomicznej oraz modelowania przebiegu zjawisk ekonomicznych, także w odniesieniu do relacji międzynarodowych i globalnych,
 • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, stosując w procesie decyzyjnym metody ilościowe i jakościowe, oceniając jednocześnie racjonalność i efektywność przedstawianych rozwiązań, wskazując alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku international business?

 

1. Typ i tryb studiów

International business to kierunek, który możesz zrealizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na pierwszą opcję, będziesz uczęszczał na zajęcia w wybrane dni tygodnia. Natomiast, studia zaoczne przewidują realizacje programu w czasie zjazdów odbywających się w dane weekendy semestru.

Studenci, którzy zdecydują się na powyższe studia uzyskają wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku international business realizują treści z zakresu nauk ekonomicznych, gospodarczych i nauk o zarządzaniu, dzięki czemu studenci będą mogli rozwijać się na kilku polach jednocześnie. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • Business Ethics
 • Commercial and Labour Law
 • Critical Thinking
 • Strategic Management

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej oraz specyfiki poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, pogłębisz swoje informacje z obszaru finansów i rachunkowości oraz ich roli w prowadzeniu biznesu

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku international business będziesz miał okazję wykształcić szereg istotnych umiejętności, które w przyszłości z powodzeniem wykorzystasz w pracy zawodowej. W czasie studiów rozwiniesz kompetencje z obszaru zagadnień biznesowych czy nauk o zarządzaniu i marketingu.

Nauczysz się planować i realizować strategie marketingowe i biznesowe dla poszczególnych działalności gospodarczych. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób tworzyć i prowadzić dokumentacje, a także korespondencje handlową. Studenci zyskają także cenne zdolności komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzystają podczas pracy z klientem i kontrahentami. Jako że językiem wykładowym jest angielski, pogłębisz swoje zdolności językowe poznasz specjalistyczną terminologię biznesową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek international business można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem dyplomowym, po którym będziesz mógł pochwalić się tytułem magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA I STOPNIA

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international business

Absolwent kierunku international business znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik administracji krajowej lub międzynarodowej,
 • pracownik organizacji międzynarodowej,
 • pracownik izby handlowej,
 • pracownik firmy marketingowej,
 • założyciel własnej działalności gospodarczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Komentarze (0)