International business studia - kierunek studiów

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy na rynku międzynarodowym a dodatkowo chciałbyś studiować w języku angielskim? Jeżeli masz zatem zmysł businessmana to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek International business!

Globalizacja wymusiła potrzebę wykształcenia specjalistów świetnie odnajdujących się w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk managerskich w dużych firmach. Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. Połączenie tych wszystkich przedmiotów sprawi, że będziesz mieć szansę na karierę prawdziwego businessmana i zaistnienia na rynku – kariera stoi przed Tobą otworem!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku International business? Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w instytucjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Pracę będziesz mógł także podjąć w izbach handlowych czy gospodarczych oraz administracji krajowej lub międzynarodowej. Jeżeli masz analityczny umysł, głowę pełną pomysłów i chciałbyś spróbować w przyszłości swoich sił w świecie biznesu to to być może jest kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na international business, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, matematyka, WOS, geografia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze - international business prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomiczny UG

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international business

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • pogłębionej oraz zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych i komplementarnych,
  • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach oraz umiejętnością oceny najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu nauk ekonomicznych,
  • umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy ekonomicznej oraz modelowania przebiegu zjawisk ekonomicznych, także w odniesieniu do relacji międzynarodowych i globalnych,
  • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, stosując w procesie decyzyjnym metody ilościowe i jakościowe, oceniając jednocześnie racjonalność i efektywność przedstawianych rozwiązań, wskazując alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international business

Absolwent kierunku international business znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik administracji krajowej lub międzynarodowej,
  • pracownik organizacji międzynarodowej,
  • pracownik izby handlowej,
  • pracownik firmy marketingowej,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Komentarze (0)