Dodaj do ulubionych

International business studia - kierunek studiów

Studia na kierunku international business to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku internationa business:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

International business stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international business

UCZELNIE, GDZIE INTERNATIONAL BUSINESS JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Studia w języku angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku studia w języku angielskim

Pokaż więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Business and languages stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku business and languages

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Jednostka prowadząca

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku administracja

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Business and languages stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku business and languages

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku international business

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international business

Program studiów i przedmioty

Globalizacja wymusiła potrzebę wykształcenia specjalistów świetnie odnajdujących się w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk managerskich w dużych firmach. Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów.

W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. Połączenie tych wszystkich przedmiotów sprawi, że będziesz mieć szansę na karierę prawdziwego businessmana i zaistnienia na rynku – kariera stoi przed Tobą otworem!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pogłębionej oraz zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych i komplementarnych,
 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach oraz umiejętnością oceny najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu nauk ekonomicznych,
 • umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy ekonomicznej oraz modelowania przebiegu zjawisk ekonomicznych, także w odniesieniu do relacji międzynarodowych i globalnych,
 • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, stosując w procesie decyzyjnym metody ilościowe i jakościowe, oceniając jednocześnie racjonalność i efektywność przedstawianych rozwiązań, wskazując alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku international business?

 

1. Typ i tryb studiów

International business to kierunek, który możesz zrealizować tylko w trybie stacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia stacjonarne, będziesz uczęszczał na zajęcia w wybrane dni tygodnia

 

Studia na kierunku international business możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studenci, którzy zdecydują się na powyższe studia uzyskają wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku international business realizują treści z zakresu nauk ekonomicznych, gospodarczych i nauk o zarządzaniu, dzięki czemu studenci będą mogli rozwijać się na kilku polach jednocześnie. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • Business Ethics
 • Commercial and Labour Law
 • Critical Thinking
 • Strategic Management

Jako student zdobędziesz także specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej oraz specyfiki poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, pogłębisz swoje informacje z obszaru finansów i rachunkowości oraz ich roli w prowadzeniu biznesu

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku international business będziesz miał okazję wykształcić szereg istotnych umiejętności, które w przyszłości z powodzeniem wykorzystasz w pracy zawodowej. W czasie studiów rozwiniesz kompetencje z obszaru zagadnień biznesowych czy nauk o zarządzaniu i marketingu.

Nauczysz się planować i realizować strategie marketingowe i biznesowe dla poszczególnych działalności gospodarczych. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób tworzyć i prowadzić dokumentacje, a także korespondencje handlową.

Studenci zyskają także cenne zdolności komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzystają podczas pracy z klientem i kontrahentami. Jako że językiem wykładowym jest angielski, pogłębisz swoje zdolności językowe poznasz specjalistyczną terminologię biznesową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy na rynku międzynarodowym a dodatkowo chciałbyś studiować w języku angielskim? Jeżeli masz zatem zmysł businessmana to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek International business!

 

5. Gdzie studiować international business

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek international business:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku international business trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek international business można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem dyplomowym, po którym będziesz mógł pochwalić się tytułem magistra.

Czas trwania studiów na kierunku international business na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA I STOPNIA

INTERNATIONAL BUSINESS STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek international business na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku international business na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
75
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek international business na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
116
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international business

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku International business? Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w instytucjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej.

Pracę będziesz mógł także podjąć w izbach handlowych czy gospodarczych oraz administracji krajowej lub międzynarodowej. Jeżeli masz analityczny umysł, głowę pełną pomysłów i chciałbyś spróbować w przyszłości swoich sił w świecie biznesu to to być może jest kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku international business znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik administracji krajowej lub międzynarodowej,
 • pracownik organizacji międzynarodowej,
 • pracownik izby handlowej,
 • pracownik firmy marketingowej,
 • założyciel własnej działalności gospodarczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Komentarze (0)