international business studia

International business studia - kierunek studiów

Chcesz zdobyć kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy na rynku międzynarodowym a dodatkowo chciałbyś studiować w języku angielskim? Jeżeli masz zatem zmysł businessmana to na pewno warto wziąć pod uwagę kierunek International business!

Globalizacja wymusiła potrzebę wykształcenia specjalistów świetnie odnajdujących się w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie przygotowanych do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk managerskich w dużych firmach. Prowadzenie biznesu międzynarodowego wymaga nie tylko znajomości praw, norm i strategii międzynarodowych, z którymi zapoznasz się podczas studiów. W ramach kierunku kładziony jest również nacisk na aspekt umiejętności miękkich, takich jak: praca zespołowa, umiejętność współpracy czy komunikacja międzykulturowa. Połączenie tych wszystkich przedmiotów sprawi, że będziesz mieć szansę na karierę prawdziwego businessmana i zaistnienia na rynku – kariera stoi przed Tobą otworem!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku International business? Studia przygotują Cię do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w instytucjach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Pracę będziesz mógł także podjąć w izbach handlowych czy gospodarczych oraz administracji krajowej lub międzynarodowej. Jeżeli masz analityczny umysł, głowę pełną pomysłów i chciałbyś spróbować w przyszłości swoich sił w świecie biznesu to to być może jest kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international business

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • pogłębionej oraz zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk ekonomicznych i komplementarnych,
  • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach oraz umiejętnością oceny najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu nauk ekonomicznych,
  • umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy ekonomicznej oraz modelowania przebiegu zjawisk ekonomicznych, także w odniesieniu do relacji międzynarodowych i globalnych,
  • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, stosując w procesie decyzyjnym metody ilościowe i jakościowe, oceniając jednocześnie racjonalność i efektywność przedstawianych rozwiązań, wskazując alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international business

Absolwent kierunku international business znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik administracji krajowej lub międzynarodowej,
  • pracownik organizacji międzynarodowej,
  • pracownik izby handlowej,
  • pracownik firmy marketingowej,
  • założyciel własnej działalności gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na international business, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język angielski, matematyka, WOS, geografia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL BUSINESS

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze - international business prowadzony jest przez:

Wydział Ekonomiczny UG

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL BUSINESS

Komentarze (0)