• LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Człowiekowi od zarania dziejów towarzyszy silna potrzeba przemieszczania się. Wraz z rozwojem technologii potrzeba przemieszczania staje się jeszcze bardziej widoczna. Obecnie, żadne przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnego systemu przemieszczania produktów, wiedzy i informacji.

  Koszty związane z przemieszczeniem są dla każdego przedsiębiorstwa znaczącym obciążeniem, a sposób ich minimalizacji determinuje konkurencyjność na rynku. Logistyka, jako dziedzina wiedzy o przemieszczaniu produktów i informacji, jest odpowiedzią na pytanie „ być albo nie być” dla przedsiębiorstwa.

  Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do problemów funkcjonujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studia na kierunku logistyka pozwalają kandydatom na zaznajomienie się z głównymi trendami występującymi na rynku, dając bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

  Każde zajęcia przybliżają studenta do problemów współczesnego, bardzo dynamicznego rynku oraz jasno definiują wymagania stawiane absolwentom logistyki na rynku pracy.

  Studenci kończąc kierunek logistyka potrafią przeprowadzić analizę oraz diagnozę procesów logistycznych, rozpoznać błędy i problemy w nich występujące oraz zastosować innowacyjne działania naprawcze. Absolwenci znają uwarunkowania techniczne związane z przepływem produktów różnymi gałęziami transportu, potrafią również wykorzystać programy komputerowe służące do planowania, organizacji i realizacji działań logistycznych.

  Absolwenci dysponują praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz marketingowymi – potrafią organizować pracę interdyscyplinarnych zespołów oraz wiedzą jak komunikować się z klientem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Telematyka transportu i logistyki
  • Transport w systemach logistycznych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Ewelina Ocena

Logistyka nie jest wyłącznie męską przestrzenią zawodową. Odnajdują się w niej również kobiety. Wierzę, że po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym będę dobrym tego przykładem.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: