• RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów rachunkowość i podatki

  Celem kierunku studiów Rachunkowość i podatki jest wyposażenie absolwentów w specjalistyczną wiedzę a także praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości oraz podatków. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. 

  Rachunkowość i podatki to innowacyjny kierunek o profilu praktycznym, który pozwala studentom na zaznajomienie się już etapie nauki z wymaganiami stawianymi absolwentom rachunkowości i podatków na rynku pracy. Warsztaty i zajęcia praktyczne, a także piąty semestr poświęcony odbyciu praktyki mającej na celu zdobywanie doświadczenia, pozwolą na sprawniejsze rozwijanie przyszłej kariery zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rachunkowość i podatki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)