• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek student pozna m. in. tajniki zarządzania: organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także podstawy marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

  Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne.

  Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

  W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta.

  Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

  Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu - rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • Zarządzanie relacjami z klientami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość
  • Specjalność menedżerska
  • Zarządzanie relacjami z klientami
  • Zarządzanie w usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tytułem zawodowym.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Ania Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach bo to największa taka uczelnia w regionie i jedna z największych w kraju, więc byłam pewna, że zdobędę tutaj dobre wykształcenie. Poza tym, wiążę swoją przyszłość z tym miastem. Przyjechałam tutaj na studia i tutaj już chciałabym zostać na stałe.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: