• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów zarządzanie

  Studia na kierunku Zarządzanie oferują fascynującą podróż do wnętrza przedsiębiorstw i dają możliwość poznania funkcjonowania współczesnych organizacji. Wybierając ten kierunek student pozna m. in. tajniki zarządzania: organizacjami, projektami, jakością, zasobami ludzkimi, finansami przedsiębiorstw, a także podstawy marketingu, przywództwa, przedsiębiorczości i zachowań organizacyjnych.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie student będzie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do założenia i prowadzenia własnej firmy.

  Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem w organizacjach i prowadzeniem biznesu. Pozna metody, narzędzia i techniki, które wykorzysta w praktyce jako przyszły menedżer, przywódca bądź przedsiębiorca. Z powodzeniem będzie mógł wdrażać i realizować oryginalne i ciekawe pomysły strategiczne.

  Zdobyte umiejętności i wiedza w zakresie języków obcych pozwolą także na pracę w organizacjach międzynarodowych, w różnych instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym.

  W ofercie studiów na kierunku Zarządzanie znajduje się wiele specjalności z zakresu zarządzania, zasobów ludzkich oraz marketingu. Zachęcamy do wyboru jednej z nich, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom Studenta.

  Studenci kończąc kierunek Zarządzanie dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania narzędzi, metod i technik menedżerskich, analizy i diagnozy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa i negocjacji.

  Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu - rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Przedsiębiorczość małej i średniej firmy
  • Zarządzanie w usługach i handlu
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i administracja
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • Specjalność menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Przedsiębiorczość małej i średniej firmy
  • Zarządzanie w usługach i handlu
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Biznes i administracja
  • Przedsiębiorczość i innowacyjność
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi
  • Specjalność menedżerska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na studia drugiego stopnia stacjonarne są kwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Przedsiębiorca bez wyższego. Ocena odpowiedz

Zakończenie studiów związane jest z przygotowaniem pracy licencjackiej, która ma charakter projektu - rozwiązania problemu związanego z zarządzaniem, czym Student będzie mógł się pochwalić przed przyszłym pracodawcom. - dlaczego zakładacie, że student będzie musiał chwalić się czymś przed pracodawcą? Mają swoją firmę i będąc pracodawcą wydaje się to być zupełnie bez sensu. Chyba, że do tego uczelnia dąży... pracować w korporacji. Nawiasem mówiąc. PRACODAWCĄ lub PRACODAWCAMI nieuki.

Ania Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach bo to największa taka uczelnia w regionie i jedna z największych w kraju, więc byłam pewna, że zdobędę tutaj dobre wykształcenie. Poza tym, wiążę swoją przyszłość z tym miastem. Przyjechałam tutaj na studia i tutaj już chciałabym zostać na stałe.