ul. W. Chodźki 19

20-093 Lublin

E-mail: 2dziek.lek@umlub.pl

Telefon +48 81448 6300

Fax +48 81448 6301

ul. W. Chodźki 19

20-093 Lublin

E-mail: 2dziek.lek@umlub.pl

Telefon +48 81448 6300

Fax +48 81448 6301

 • BIOMEDYCYNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biomedycyna

  Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli proce-sów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

  Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii, pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

  Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej, czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biomedycyna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą rekrutacji na studia II stopnia jest średnia ocen z całego toku studiów oraz wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Lekarski

  Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

  Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępo-wania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.

  Student zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w za-kresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

  Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

Natalia Ocena

Wszystko na wysokim poziomie. Zajęcia w szpitalu odbywają się tak jak powinny. Studenci traktowani są tam na prawdę dobrze.

Alicja Ocena

Studiuje medycynę na tym wydziale i jestem mega zadowolona ze swojego wyboru. Jestem obecnie na 4 roku i nigdy nie zamieniłabym uczelni na inną. Tworzą ją wyjątkowi ludzie...

Bartek Ocena

Fajna uczelnia

Hania Ocena

Polecam Biomedycyne . Przyjechałal z daleka specjalnie na te studia i na pewno nie żałuje

Layla Ocena

Jestem maksymalnie zadowolona


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: