ul. W. Chodźki 19

20-093 Lublin

E-mail: 2dziek.lek@umlub.pl

Telefon +48 81448 6300

Fax +48 81448 6301

ul. W. Chodźki 19

20-093 Lublin

E-mail: 2dziek.lek@umlub.pl

Telefon +48 81448 6300

Fax +48 81448 6301

 • BIOMEDYCYNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów biomedycyna

  Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli proce-sów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA. 

  Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii, pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

  Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej, czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biomedycyna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest: 1) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2; 2) wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK LEKARSKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat 6 lat
  tytuł zawodowy: lekarz lekarz
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów kierunek lekarski
  Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

  Studia przygotowują do prowadzenia profesjonalnej opieki lekarskiej, planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego, promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, postępo-wania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady etyki lekarskiej, prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników.

  Student zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając jego obraz makroskopowy i mikroskopowy oraz procesy w nim zachodzące. Zdobywa podstawową wiedzę z zakresu medycyny i praktyczne umiejętności w za-kresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

  Absolwent kierunku lekarskiego może podjąć pracę w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opinie (5)

Natalia Ocena odpowiedz

Wszystko na wysokim poziomie. Zajęcia w szpitalu odbywają się tak jak powinny. Studenci traktowani są tam na prawdę dobrze.

Alicja Ocena odpowiedz

Studiuje medycynę na tym wydziale i jestem mega zadowolona ze swojego wyboru. Jestem obecnie na 4 roku i nigdy nie zamieniłabym uczelni na inną. Tworzą ją wyjątkowi ludzie...

Bartek Ocena odpowiedz

Fajna uczelnia

Hania Ocena odpowiedz

Polecam Biomedycyne . Przyjechałal z daleka specjalnie na te studia i na pewno nie żałuje

Layla Ocena odpowiedz

Jestem maksymalnie zadowolona


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: