Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Polonicum w Słubicach UAM

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

Informator

Collegium Polonicum w Słubicach UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

Informator

JACY JESTEŚMY

Collegium Polonicum w Słubicach

Polskę i Niemcy łączą granice, historia, europejska wspólnota oraz wyjątkowa placówka, która jest pomostem między polską a niemiecką nauką i edukacją. Jednostka, w której aktywna współpraca Polski i Niemiec w zakresie edukacji, badań i kultury jest codziennością, to Collegium Polonicum (CP) w Słubicach, obchodzące w tym roku trzydziestolecie działalności.

Collegium Polonicum jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stanowi także jedną z czterech filii UAM. Fakt, iż Collegium Polonicum funkcjonuje na fundamencie współpracy dwóch konkretnych szkół wyższych, nie oznacza, że inne europejskie uniwersytety nie uczestniczą w realizacji programów badawczych i dydaktycznych CP. Collegium Polonicum dokłada bowiem wszelkich starań, aby stać się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego świata.

Oferta dydaktyczna Collegium Polonicum

W stwierdzeniu, że Collegium Polonicum w Słubicach stanowi pomost pomiędzy polską a niemiecką nauką, nie ma cienia przesady. Siedziba placówki mieści się przy moście granicznym w Słubicach, co jeszcze mocniej podkreśla charakter i profil kształcenia CP. Profil edukacyjny wypełniają przede wszystkim studia realizowane wspólnie przez partnerskie uniwersytety.

Są to takie kierunki jak: prawo polsko-niemieckie studia prawnicze (prowadzone zarówno w języku polskim, jak i niemieckim), Master of Digital Entrepreneurship (w języku angielskim), studia o Polsce, będące kierunkiem skierowanym do obcokrajowców, studia o Niemczech (wykłady prowadzone w języku niemieckim). Od nowego roku akademickiego 2024/2025 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów licencjackich prowadzony w języku angielskim Governance of Organizations (GOO).

Warto zaznaczyć, że w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia zawarte w programach kształcenia. W Collegium Polonicum działa Studencka Poradnia Prawa, w ramach której studenci udzielają bezpłatnych porad osobom potrzebującym, jak również wiele zaprzyjaźnionych instytucji, na czele z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym UAM, Archiwum im. Karla Dedeciusa, czy Fundacją na rzecz Collegium Polonicum.

Collegium Polonicum łączy…

Collegium Polonicum to miejsce o międzynarodowym charakterze, co potwierdza między innymi fakt, iż ponad 20% studentów stanowią studenci spoza Polski. Placówka to również międzynarodowe centrum spotkań. Rokrocznie w CP odbywają się różnego rodzaju konferencje, seminaria, wystawy, wydarzenia popularno-naukowe, koncerty oraz przedstawienia teatralne.

Jak poznać bliżej Collegium Polonicum?

Wystarczy udać się do siedziby uczelni przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Słubicach lub zajrzeć na stronę internetową: www.cp.edu.pl

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)