ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.

  Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Interkulturelle Germanistik na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

  Osoby, które nie będą studentami na EU Viadrina w roku akademickim 2020/2021na kierunku Interkulturelle Germanistik nie zostaną przyjęte na kierunek Filologia germańska specjalność germanistyka międzykulturowa. Warunki rekrutacji na studia na EU Viadrina dostępne są na stronie: https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/grundstaendig/BA_IKG.html

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Germanistyka międzykulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach. 

  Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Sprache – Medien – Gesellschaft (track Intercultural Communication) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

  Osoby, które nie będą studentami na EU Viadrina w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Sprache – Medien – Gesellschaft (track Intercultural Communication) nie zostaną przyjęte na kierunek Kulturoznawstwo specjalność komunikacja międzykulturowa. Warunki rekrutacji na studia na EU Viadrina dostępne są na stronie: https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/weiterfuehrend/index.html

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja międzykulturowa

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach.

  Informujemy, że aby zostać studentem tego kierunku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy być najpierw studentem kierunku Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Osoby, które nie będą studentami na EU Viadrina w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Magister des Rechts nie zostaną przyjęte na kierunek Prawo. Warunki rekrutacji na studia na EU Viadrina dostępne są na stronie: https://study.europa-uni.de/de/studieren/bewerben/grundstaendig/Deutsch-polnisches-Jurastudium.html

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA O POLSCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: