Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 04

fax: 85 745 71 04

e-mail: isoc@uwb.edu.pl

http://soc.uwb.edu.pl/

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 04

fax: 85 745 71 04

e-mail: isoc@uwb.edu.pl

http://soc.uwb.edu.pl/

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji, lepiej zrozumieć złożoność współczesnego świata i zależności w nim występujące.

  Rozwijają one wiedzę dotyczącą współczesnej kultury i społeczeństwa polskiego oraz procesów kluczowych dla globalizującego się świata. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, sztuki
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: