Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Socjologii UWB

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 04

fax: 85 745 71 04

e-mail: isoc@uwb.edu.pl

http://soc.uwb.edu.pl/

Instytut Socjologii UWB

Uniwersytet w Białymstoku

Plac NZS 1, 

15-420 Białystok

telefon: 85 745 71 04

fax: 85 745 71 04

e-mail: isoc@uwb.edu.pl

http://soc.uwb.edu.pl/

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów socjologia

  Jak pokazują opinie i losy naszych absolwentów, ważnym atutem studiów na kierunku socjologia jest szeroki zakres przedmiotów, który umożliwia rozwijanie wielu różnych zainteresowań. Jednocześnie, program nakierowany jest nie tylko na zgłębianie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności realizacji badań opinii i badań marketingowych, ale również ćwiczenie tzw. umiejętności miękkich, m. in. na pogłębianie samodzielności i refleksyjności, komunikatywności, autoprezentacji, umiejętności zarządzania zespołem, wyczulenia na kwestie społeczne.

  W związku z tym, absolwenci i absolwentki socjologii chętnie zatrudniani są na stanowiskach związanych z nowymi mediami i tradycyjnym dziennikarstwem, w sektorze kreatywnym, firmach z branży ICT, w instytucjach publicznych, ośrodkach badań opinii i badań marketingowych, działach PR i HR korporacji i organizacjach pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, sztuki; średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)