• ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeżeli chcesz pracować w administracji państwowej, pełnić stanowiska kierownicze w tym sektorze lub czujesz, że Twoja wiedza w tym zakresie wymaga jeszcze uzupełnienia, to Administracja publiczna jest kierunkiem, który może otworzyć wiele możliwości.

  Studia podyplomowe Administracja publiczna to kierunek przeznaczony dla osób, które już pracują lub chciałyby pracować w administracji publicznej. Zakres wiedzy obejmuje prawo administracyjne, zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa czy finanse publiczne.

  W programie studiów znajdują się zagadnienia dotyczące europeizacji administracji oraz prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Słuchacz, który ukończył studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo z wykazem przedmiotów i średnią ocen, co stanowi znakomity dokument potwierdzający podniesienie Twoich kwalifikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTETERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Arteterapia w edukacji jest otwarty na wszystkie osoby, które ukończyły już studia wyższe, jednak wciąż pragną doskonalić się pod względem wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim znaleźć swoją wymarzoną branżę.

  Odnajdą się tu zarówno osoby, które kończyły studia z pedagogiki (w tym: resocjalizację, gerontopedagogikę, pracę opiekuńczo-wychowawczą, pracę socjalną, nauczanie wczesnoszkolne czy kształcenie zintegrowane) oraz terapię czy kierunki medyczne (pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i rehabilitacja).

  Studia podyplomowe pomogą im połączyć dotychczasową wiedzę z zupełnie nowymi zagadnieniami, a co najważniejsze, z doświadczeniem i solidnym warsztatem umiejętności praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent rodziny.

  Cel studiów:nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny,

  • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny,
  • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny,
  • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi,
  • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny,
  • rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COMPLIANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance Manager powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość szeroko rozumianych zagadnień prawnych bezpośrednio dotyczących funkcjonowania podmiotu zbiorowego, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów prowadzenia audytów zgodności, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej zapewnienia zgodności podejmowanych decyzji z przepisami prawa.

  Studia podyplomowe  Compliance umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji Managera ds. Zapewnienia zgodności samodzielnie lub w ramach komórek zajmujących się zgodnością i audytem wewnętrznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING I AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberbezpieczeństwo to studia podyplomowe dostosowane do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym i praktycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DESIGN THINKING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Dużo kolorowych karteczek” – komentują złośliwi. Ale design thinking to nie tylko moda. To konkretna wiedza jak odkrywać potrzeby, których nie widzą inni i jak je zaspokajać w sposób innowacyjny.

  To także zbiór technik służących synchronizacji odmiennych stylów myślenia w Twojej organizacji oraz przełamywaniu rutyny na każdym z kolejnych etapów kreowania marki. Dzięki nim jest szansa, że jako ekspert w swej branży nie popadniesz w rutynę i nie przegapisz niszy, którą ignoruje Twoja konkurencja.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA - MASTER OF SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna adresowane są do absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, w tym między innymi pracowników placówek oświatowych, ochrony zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy.

  Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Diagnoza psychologiczna nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Psychologa diagnosty zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Ustawie z dnia 8 czerwca 2008 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

  Diagnoza psychologiczna traktowana jest jako podstawowa dziedzina psychologii, a niekiedy bywa wręcz z nią mylona. W ramach utworzonego specjalistycznego kierunku podyplomowego, spośród klasycznych teorii z zakresu diagnozy psychologicznej, zostały przygotowane materiały, które są najwartościowsze dla współczesnej praktyki diagnostycznej. Diagnoza psychologiczna stanowi profesjonalną kompetencję w działalności każdego magistra psychologii.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PSYCHOLOGIA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania.

  Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dieto-zależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYREKTOR FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do grona osób, które poszukują wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku Dyrektora Finansowego (CFO).  Pozwolą uczestnikom posiąść praktyczne umiejętności oraz poznać od strony technicznej procesy takie jak:

  •  zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej,
  • analitykę rachunku kosztów,
  • przygotowanie budżetów finansowych oraz monitorowanie ich wykonania
  • przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne
  • controlling finansowy
  • compliance w finansach
  • optymalizację podatkową

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym celem studiów podyplomowych na kierunku finanse i rachunkowość jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu zagadnień rachunkowych oraz tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które są związane z praktyką rachunkowości, a ich znajomość jest niezbędna w przypadku profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych oraz wypełniania deklaracji podatkowych, a także nabędzie wiedzę na temat różnego rodzaju źródeł finansowania.

  W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy finansów i rachunkowości w sposób kompleksowy nabędą niezbędną wiedzę i przeanalizują zjawiska finansowe przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla jego efektywności oraz znaczenia dla ryzyka gospodarczego, w tym podatkowego oraz rynki finansowe.

  Studia pozwalają obejmować absolwentom stanowiska zarządcze, eksperckie i specjalistyczne w organizacjach sektora finansowego, a także efektywnie kierować własnym przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE W LOTNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe (2 semestry)  skierowane są do: kierowników i osób odpowiedzialnych za zakupy i zarządzanie zespołami operatorów BSP w samorządach i administracji samorządowej a także w przedsiębiorstwach prywatnych. Bezpieczna i świadoma realizacja celów jest gwarantem szybkiego i bezkolizyjnego wdrożenia nowych technologii w każdym obszarze.

  Oferta studiów przeznaczona jest także dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z regulacjami prawnymi oraz możliwościami zastosowania BSP w każdej dziedzinie gospodarki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INNOWACYJNY HR BIZNES PARTNER 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co może zaoferować pracownikowi dział HR we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełni HR Biznes Partner? Czy wiesz, że najbardziej popularny model koncepcji HR Business Partnera stworzony przez D. Ulricha ewoluował? Obecnie sam autor poprzedniej wersji zwraca uwagę na potężną rolę HR Biznes Partnera w tworzeniu organizacji wygrywającej na konkurencyjnym i zmiennym rynku. W 1996 r. w literaturze przedmiotu mówiono o 4 głównych rolach, za które jest odpowiedzialny dział HR, współcześnie D. Ulrich zwraca uwagę na 13 trendów, które definiują innowacyjnego HR Business Partnera.

  Dowiedz sie więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób związanych z zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji lub chcących rozpocząć pracę zawodową w tym zakresie. Przygotowują do pełnienia funkcji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Studia poruszają wymagania związane bezpośrednio przepisami polskiego prawa oraz pozwalają pozyskać wiedzę z zakresu norm międzynarodowych dotyczących zarzadzania BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inspektor Ochrony Danych (IOD) powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).

  Studia  podyplomowe  Inspektor Ochrony Danych (IOD) umożliwiają uzyskani: kwalifikacji zawodowych, aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych.

  Absolwenci studiów mogą zdobyć wiedzę przydatną do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KEY ACCOUNT MANAGEMENT ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda organizacja na pewnym poziomie swojego rozwoju, dokonuje kategoryzacji swoich odbiorców. Wśród wszystkich partnerów biznesowych, znajdują się również Ci, którzy są najważniejsi, czyli kluczowi.

  Zarządzanie współpracą z najważniejszymi klientami (key account management), wymaga najwyższych kompetencji, które można rozwijać. Wszystkie elementy programu studiów, dają profesjonalną podstawę do pracy na stanowisku stanowiskach: Key Account Manager oraz Kupiec.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O tym, że nie wiemy jak prawidłowo prezentować siebie i swoją firmę przekonujemy się często dopiero w sytuacjach trudnych, kiedy okazuje się, że sami musimy napisać przemówienie, nagle musimy wystąpić przed grupą obcych ludzi, wtedy gdy mamy udzielić wywiadu lub ktoś poprosi nas o pisemną wypowiedź lub stajemy oko w oko z mediami w momencie sytuacji kryzysowych, możemy mieć problem z komunikacją.

  Często jest mało czasu, by się skonsultować z ekspertami z zewnątrz. Wówczas zaczynamy dostrzegać, że brakuje nam wiedzy jak do tego się zabrać, a zależy nam na profesjonalnym, a przede wszystkim jak najlepszym zaprezentowaniu swojego wizerunku. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potencjalnym sytuacjom i zapraszamy na studia na kierunku Komunikacja Wizerunkowa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Koordynator ds. dostępności przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności usuwaniem wszelkiego rodzaju barier począwszy od architektonicznych na barierach technologicznych skończywszy. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy potrzeb oraz pozwoli na zaprojektowanie działań wymaganych w procesie usuwania barier.

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę praktyków: Doradcy ds. dostępności, dyrektorzy i wykwalifikowani menedżerowie z instytucji doradczo-projektowych, konsultanci pracujący przy tworzeniu wniosków projektowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Logopedia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

  Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Logopedia nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Logopedy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

  Studia Logopedia przygotowują w pełni do wykonywania zawodu logopedy, czyli specjalisty zajmującego się niwelowaniem problemów związanych z nieprawidłową wymową i artykulacją. Program studiów ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy. Studia podyplomowe na kierunku logopedia to również doskonały sposób na wyróżnienie się na rynku pracy – w kraju jak i poza jego granicami. Specjalizacja w tej dziedzinie pozostawia ponadto szerokie możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły w 2017 roku 3,96 mld zł, to o 9 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z badania IAB AdEx. Reklamodawcy najwięcej wydają na wideo online oraz media społecznościowe. Według prognoz PwC do 2022 roku światowy sektor mediów i rozrywki będzie się stabilnie rozwijał w średniorocznym tempie 4,4%.

  Dzięki temu jego wartość wyniesie w 2022 roku niemal 2,4 biliona dolarów amerykańskich. W tym samym czasie rynek polski osiągnie wartość 13,4 mld dolarów. Program Studiów Podyplomowych Marketing internetowy został zbudowany tak, by poszerzać kompetencje digital marketera.

  Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których poznają konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania z 10 obszarów digital marketingu oraz wezmą udział w ścieżkach tematycznych m.in. doświadczenia klienta, inspiracje, kompetencje cyfrowe, efektywność i wyzwania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZYCIEL JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZYCIEL JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA (WCZESNA INTERWENCJA NEUROLOGOPEDYCZNA, NEUROLOGOPEDIA DZIECI I DOROSŁYCH) – MASTER OF SCIENCE (MSC.) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Ochrona środowiska są skierowane do:

  • pracowników zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • pracowników różnych instytucji i zakładów pracy związanych z oceną stanu środowiska i jego ochrony (ochrona wód i gleby, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i inne),
  • absolwentów szkół wyższych wszystkich typów zajmujących się zawodowo ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska.

  O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjata, inżyniera lub magistra).

  Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OFFICE MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praca na stanowisku wykwalifikowanego Office Managera cieszy się obecnie coraz większą popularnością, a jednocześnie wiąże się z coraz większą odpowiedzialnością. Profesjonalne zarządzanie biurem realnie wpływa bowiem na sprawne działanie firmy i każdej jednostki organizacyjnej.

  Pracodawcy przykładają więc coraz większą wagę do tego, aby ich biurem kierowały osoby zawodowo do tego przygotowane. Od wyspecjalizowanego Office Managera wymaga się posiadania zarówno konkretnych kwalifikacji i wiedzy, jak również wielu kompetencji miękkich, które wpływają na wizerunek firmy oraz pomagają nawiązywać i utrzymywać kontakty ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i klientami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Adresatami studiów są osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osoby, które zamierzają startować na stanowisko dyrektora w oświacie.
   
  Studia mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

  Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PERSONAL BRANDING I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O tym, że nie wiemy jak prawidłowo prezentować siebie i swoją firmę przekonujemy się często dopiero w sytuacjach trudnych, kiedy okazuje się, że sami musimy napisać przemówienie, nagle musimy wystąpić przed grupą obcych ludzi, wtedy gdy mamy udzielić wywiadu lub ktoś poprosi nas o pisemną wypowiedź lub stajemy oko w oko z mediami w momencie sytuacji kryzysowych. Często jest mało czasu by się skonsultować z ekspertami z zewnątrz.

  Wówczas zaczynamy dostrzegać, że brakuje nam wiedzy jak do tego się zabrać, a zależy nam na profesjonalnym, a przede wszystkim jak najlepszym wizerunku. Dlatego wychodzimy naprzeciw takim potencjalnym sytuacjom i zapraszamy na studia podyplomowe „Kreowanie wizerunku”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI, FINANSE, KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych.  Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (praktyków) z Polski, osoby posiadające kwalifikacje poparte zaświadczeniami z Ministerstwa Finansowego: doradca podatkowy, główny księgowy, dyrektor finansowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA I EMOCJONALNA W PROCESIE REHABILITACJI I LECZENIA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z ELEMENTAMI PSYCHOONKOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z pomocą psychopedagogiczną osobom przewlekle chorych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Najważniejszym celem, który stawia sobie nasza kadra cenionych wykładowców i specjalistów, jest kształcenie jak najlepszych profesjonalistów i przystosowywanie ich do rzeczywistych wyzwań, z którymi będzie im dane zmierzyć się na rynku pracy. Program studiów ma za zadanie przekazać słuchaczom wiedzę z zakresu zagadnień prawa handlowego, prawa cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, prawa Unii Europejskiej, prawa karnego i wielu innych aspektów, których znajomość potrzebna jest w pracy zawodowej w tej branży.

  Zdobyte kwalifikacje umożliwią Ci analizę i wykorzystanie wiedzy do konkretnych przykładów z zakresu wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i działalności gospodarczej, a także sprawne posługiwanie się prawem Unii Europejskiej, prawem gospodarczym i handlowym.

  Z naszym kompleksowym przygotowaniem będziesz mógł samodzielnie prowadzić doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego oraz innych podmiotów. Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności Prawo gospodarcze i handlowe w Instytucie Studiów Podyplomowych otworzy przed Tobą wiele możliwości i sprawi, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w dziale prawnym dowolnej firmy, otworzysz własne doradztwo lub założysz własną działalność gospodarczą. Cokolwiek wybierzesz, jedno jest pewne – z naszym przygotowaniem i wsparciem z łatwością osiągniesz zamierzony cel.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to pierwsze studia organizowane we współpracy uczelni wyższej z Fundacją Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pomocy społecznej, systemu oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, organizacji pozarządowych oczekujących jedynie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przeznaczone są dla:

  • absolwentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciela psychologa (ust. 2.7. pkt 1 oraz pkt 3-6). 
  • absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia przygotowujących się do wykonywania zawodu teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktyczniej nauki zawodu (ust. 2.7. pkt 2).
  • posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

  • Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
  • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

  25% pkt ECTS z programu studiów może być realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z wykorzystaniem platformy e-learningowej).

  Studia trwają trzy semestry – 510 godzin zajęć (w tym 90 godzin praktyk).

  Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, pragnących zdobyć uprawnienia do nauczania w różnych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA – MASTER OF SCIENCE (MSC.) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOGERIATRIA – MASTER OF SCIENCE (MSC.) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY - MASTER OF SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

  Program studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia dzieci i młodzieży opary został na Konwencji o Prawach Dziecka – United National Rights of the Child (UNCRC).  Stanowi szerokie przygotowanie psychologiczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym w obszarze diagnozy psychologicznej, leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, psychopatologii, farmakoterapii, organizacji opieki i lecznictwa psychiatrycznego oraz podstawami prawnymi dotyczącymi dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Psychologia kliniczna to współczesna wiedza w zakresie diagnozy, uwarunkowań, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego dzieci i dorosłych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA PRACY I ZARZĄDZANIE PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponowane przez nas studia podyplomowe na kierunku Psychologia pracy i zarządzanie personelem są dedykowane:

  • osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,
  • pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,
  • coachom,
  • specjalistom od reklamy,
  • osobom, które zajmują się PR i HR,
  • wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami, oraz w swojej pracy zajmują się przekonywaniem innych do swoich decyzji,
  • pasjonatom psychologii,
  • ludziom, którzy pragną dbać o swój rozwój osobisty,
  • menedżerom,
  • pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO i sektorem prywatnym,
  • młodym, niedoświadczonym ludziom biznesu, którzy chcą rozwijać swoje skrzydła.

  Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - MASTER OF SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

  Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu Biegłego psychologa sądowego zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. 

  Studia Master of Science (MSc.) – Psychologia sądowa stanowią subdyscyplinę psychologii stosowanej, która zajmuje się gromadzeniem, analizą oraz przedstawianiem dowodów, biorących udział w procesach sądowych. Biegły psycholog sądowy skupia się głównie na osobach biorących udział w procesie, szczególnie na podejrzanych, oskarżonych, świadkach czy ofiarach przestępstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami stojącymi przed rozwijającymi się organizacjami, a więc wyposażenie ich w takie kompetencje jak:
  • diagnozowanie problemów i rozumienie procesów organizacyjnych,
  • wspieranie rozwoju pracowników,
  • wszechstronne wspomaganie grup i zespołów zadaniowych,
  • projektowanie i wprowadzanie zmian w organizacji.

  Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji i metod psychologii społecznej w działaniach na rzecz rozwoju organizacji. Program dostosowany został do potrzeb kadry kierowniczej i osób pragnących doskonalić posiadane kompetencje i nabywać nowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.

  Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów – pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ - MASTER OF SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychologia uzależnień skierowane są do absolwentów szkół wyższych, w szczególności do pracowników poradni leczenia uzależnień, oddziałów terapii leczenia uzależnień – całodobowych i dziennych, oddziałów leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, placówek leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poradni dla osób z problemami alkoholowymi, oddziałów terapeutycznych w instytucjach totalnych, tj. areszty śledcze, zakłady karne, punkty konsultacyjne działających na terenach gmin i powiatów, psycholodzy, pedagodzy. Oferta dedykowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu problematyki uzależnień oraz do nauczycieli, rodziców, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu terapii uzależnień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA WCZESNEGO I ŚREDNIEGO OKRESU SZKOLNEGO Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jesteś nauczycielem, bądź wychowawcą w przedszkolu, szkole, lub w placówce oferującej pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju? Pracujesz w stowarzyszeniu, fundacji, lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Pragniesz pomagać osobom cierpiącym na autyzm, ADHD, czy upośledzenie umysłowe? Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, gdzie zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do świadczenia fachowej pomocy i prowadzenia profilaktyki trudności wychowawczych.

  Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, zdobędziesz zestaw umiejętności, wiedzy, narzędzi, metod, oraz kwalifikacji do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych. Zyskasz także kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA I PEDAGOGIKA MARII MONTESSORII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na specjalności Psychologia Wychowania i Pedagogika Marii Montessorii to wspaniała szansa na nabycie cennych i bardzo poszukiwanych na rynku pracy kompetencji oraz kwalifikacji dla wszystkich osób, które chcą realizować się w pracy z dziećmi, a także dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystać innowacyjną technikę do poprawienia swojej efektywności i świadczenia usług znacznie wyższej jakości niż ogół nauczycieli.

  Aby zapisać się na kierunek, wystarczy posiadać wykształcenie wyższe. Na próżno szukać szukać lepszej możliwości samodoskonalenia – oferowana przez nas specjalność to przyszłość edukacji. Udoskonal swój warsztat pracy i poznaj nowoczesne metody pracy pedagogicznej – zostań specjalistą w swojej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOONKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia skierowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego oraz innych osób mających zawodowy kontakt z pacjentami okonkologicznymi i ich bliskimi (np.: rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni.)

  Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom, w optymalnie szeroki sposób,  wiedzy naukowej dotyczącej zagadnień psychoonkologicznych oraz przede wszystkim przygotowanie praktyczne do codziennych kontaktów z pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - MASTER OF SCIENCE (MSC.) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia skierowane są do osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra  z obszarów: psychologii, pedagogiki, prawa, pracy socjalnej lub innych studiów społecznych, humanistycznych i medycznych.

  Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Master of Science (MSc.)- Psychotraumatologia nabywa ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu Psychotraumatologa.

  Studia Master of Science (MSc.) – Psychotraumatologia przygotowują do pracy w zakresie psychologicznej pomocy w szpitalach psychiatrycznych, klinikach, zakładach karnych i poprawczych, sądach, służbach mundurowych różnych formacji (Policja, wojsko, Straż Pożarna, SOK, Straż Miejska itp.)  ośrodkach psychoterapii, oddziałach szpitalnych, hospicjach, ośrodkach interwencji kryzysowej i pomocy socjalnej, poradniach i gabinetach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • QUALITY MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Quality Manager przygotowują słuchacza do skutecznego zarządzania działem kontroli jakości. Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy czy środowiskiem pozwala na kompleksowe wdrożenie tych systemów w organizacji oraz zarządzanie procesami.

  Słuchacz zdobywa wiedzę pozwalającą na pełnienie funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Audytora Wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SEKSUOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, integrującej różnorodność perspektyw w obszarze seksuologii, a przede wszystkim aktualnej i zgodnej z najnowszym rozumieniem seksualności. Przywiązujemy szczególną wagę do wykształcenia u słuchaczy umiejętności odpowiedzialnych interwencji terapeutycznych, mieszczących się w zakresie kompetencji osoby pomagającej.

  Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania w radzeniu sobie z trudnościami w zakresie seksualności, profilaktyki tych trudności oraz wspierania zdrowego rozwoju seksualnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SUICYDOLOGIA - MASTER OF SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia, dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi, umożliwiają opanowanie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej wiedzy z zakresu profilaktyki i interwencji kryzysowej zachowań samobójczych. Przyczyniają się one do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie.

  Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także będzie miał podstawy, które pozwolą nie tylko na dalszy możliwy rozwój w tym kierunku oraz będą przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Podczas studiów kładziony jest nacisk na zagadnienia praktyczne z zakresu psychologii, prewencji i pedagogiki Większość zajęć prowadzonych jest w oparciu o case study – studium przypadku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA ZABURZEŃ WIĘZI – MASTER OF SCIENCE (MSC.) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na specjalności Trener umiejętności społecznych to przede wszystkim kompleksowe i rzetelne nauczanie nowoczesnych metod pracy z grupami dzieci i młodzieży sprawiającymi trudności wychowawcze. Celem studiów jest wyposażenie wszystkich uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście najnowszych osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki.

  Dzięki znajomości podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii absolwenci są w stanie w sposób twórczy rozwiązywać problemy rozwijać relacje współpracy z ludźmi oraz konstruktywnie wspierać ich rozwój. Efektem oferowanego przez nas kształcenia jest również zwiększenie umiejętności w zakresie prowadzenia grup m.in. poprzez moderowanie procesu grupowego, wykorzystywanie skutecznych metod i technik prowadzenia zajęć grupowych, stymulowanie pożądanych zachowań oraz panowanie nad niepożądanymi.

  Dodatkowo, studia podyplomowe wyposażą Cię w zdolność autoprezentacji, komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego, oraz znajomość najlepszych metod radzenia sobie z tremą i stresem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie rozległej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia edukacji zdrowotnej indywidualnej oraz grupowej do pracy z osobami zdrowymi, chorymi lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowotnych.

  Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i przygotowują do pracy w szkołach, kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

  Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line. Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZASADY I TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od 1 października 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Jest ona kolejną po ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zmianą prawa, która ma na celu uporządkowanie rynku finansowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów.

  Zmiany w prawie nakładają na pośredników i agentów obowiązek odbywania szkoleń oraz w szczegółowy sposób regulują jak może odbywać się sprzedaż produktów finansowych (w tym wykonanie nowych obowiązków ustawowych dotyczących badania potrzeb osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie).
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)