• DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ART & SCIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science, organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

  Studia Doctor of Business Administration (DBA) – Art & Science podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - BADANIA KLINICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne, organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

  DBA – Badania Kliniczne objęte są patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPPL).

  Studia Doctor of Business Administration (DBA) – Badania Kliniczne podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (MBA) – Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacją paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych.

  Studia DBA pozwalają nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z pozyskiwaniem nie tylko paliw kopalnych czy metali szlachetnych, ale także pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych, wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wydobycia, przetwórstwa i produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - MOBILE & DIGITAL MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Studia DBA – Mobile & Digital Marketing to jedyny w tej części świata program studiów dla wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital & mobile marketingu, najszybciej rozwijającego się obszaru marketingu.

  • Oferujemy prestiżowy Certyfikat Mobile & Digital Specialist.
  • Studia MBA-Mobile & Digital Marketing są autorskim programem Grupy AFA MEDIA, AdHello.
  • Studia oparte są o najbardziej aktualną, zaawansowaną wiedzę technologiczną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - PRZYWÓDZTWO I COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Czym są studia DBA Przywództwo i Coaching?

  • Pierwsze i jedyne w Polsce studia DBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu.
  • Studia zbudowane są na fundamentach coachingu, psychologii pozytywnej oraz nowoczesnej wiedzy o mózgu (neuroscience).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (DBA) to najbardziej prestiżowy i elitarny program studiów z zakresu Executive Business Education będący rozwinięciem studiów MBA realizowany z Apsley Business School w Londynie.

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Doctor of Business Administration (DBA) to program studiów podyplomowych uznawany w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy oraz umiejętności menedżerskich. Studia Doctor of Business Administration (DBA) zaprojektowane zostały dla ambitnych menedżerów w celu wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dalszego rozwoju kariery i własnych talentów zwiększając ich wartość na rynku pracy w sektorze executive.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

  Program DBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przeznaczony przede wszystkim dla:

  • pracowników służb mundurowych o stopniu oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie,
  • pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje,
  • cywilnej kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych,
  • doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć karierę zawodową w służbach mundurowych,
  • pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia,
  • pracowników agencji detektywistycznych.

  Studia podyplomowe DBA o profilu Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania, obronności, czy reagowania na sytuacje kryzysowe i konfliktowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Jak powiedział Richard Fairbank (Dyrektor Generalny Capital One), „firmy poświęcają 2% swojego czasu na dobór kadr i 75% na zarządzanie błędami popełnionymi podczas rekrutacji”. Te słowa pokazują, że Dyrektor HR to stanowisko prestiżowe i wymagające określonych predyspozycji oraz kompetencji.

  Do jego odpowiedzialności należy budowanie zaangażowania zespołu pracowniczego oraz jego motywacji. To również osoba odpowiedzialna za ustalanie, wdrażanie i egzekwowanie standardów oraz procedur i nadzorująca pracę podległych osób lub działów tj. działu kadr i płac, rekrutacji, szkoleń i rozwoju.

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie HR dedykujemy osobom, które posiadają min. 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, chętnie w działach HR, są po studiach psychologicznych lub po kierunkach humanistycznych. Do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu zapraszamy osoby, które lubią się uczyć innowacyjnych i sprawdzonych rynkowo rozwiązań oraz ukierunkowane są na rozwój innych ludzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Doctor of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną.

  Studia DBA – Zarządzanie w Agrobiznesie są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w IT podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Program studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA) o profilu Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych. Na studiach DBA zdobędziesz wiedzę niezbędną do wdrażania metod zarządzania zgodnych z założeniami filozofii Agile w każdym obszarze funkcjonowania organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DBA – Zarządzanie w Turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców-praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.

  Program studiów DBA – Zarządzanie w Turystyce pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w obszarze zarządzania biznesem turystycznym.

  Koncepcja studiów opiera się na modułach, obejmujących praktyczne przygotowanie w obszarze sektora Travel oraz rozwój kompetencji menedżerskich wchodzących w zakres studiów DBA. Zróżnicowanie rynku turystycznego zostało uwzględnione poprzez wprowadzenie dwóch specjalności: zarządzanie turystyką regionów oraz zarzadzanie biznesem turystycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) – COACHING ZAAWANSOWANY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) – CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) – ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA  - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF LAWS - PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie, organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe na świecie kwalifikacje prawnicze.

  Studia Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Moduły programu Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Doctor of Laws (LL.D.) – Prawo w biznesie realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Public Administration (DPA), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

  Studia Doctor of Public Administration (DPA) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Doctor of Public Administration (DPA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DOCTOR OF PUBLIC HEALTH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Public Health (DPH), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie w obszarze zarządzania zdrowiem publicznym.

  Studia Doctor of Public Health (DPH) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Doctor of Public Health (DPH) w Collegium Humanum to zintegrowane studia i systemowe podejście do zarządzania ochroną zdrowia przy wykorzystaniu narzędzi biznesowych, zapewniające multidyscyplinarne podejście do przywództwa oraz podejmowania decyzji w zarządzaniu placówką leczniczą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive Master of Business Administration (MBA) podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  Executive MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - DYREKTOR HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Dyrektor HR podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Celem studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) – Dyrektor HR jest pogłębianie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR), przede wszystkim w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia, oraz efektywnego zarządzania strategicznego organizacjach biznesowych w obszarze HR.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration (MBA) – Menedżer Kultury podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Moduły programu MBA – Menedżer Kultury wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - PHARMACEUTICAL MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  MBA w Collegium Humanum podlegają ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do CEEMAN, the International Association for Management Development in Dynamic Societies, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ oraz The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA.

  Studia MBA-Pharmaceutical management zapewnią przekrój informacji i specjalistyczną wiedzę dotyczącą całego rynku farmaceutycznego oraz specyfiki obrotu produktami leczniczymi. Absolwent MBA Pharm. pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejszymi obszarami rynku farmaceutycznego. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem, relacjami pomiędzy poszczególnymi interesariuszami oraz wymogami prawnymi i jakościowymi wpływającymi na realizację celów biznesowych.

  Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Restrukturyzacja Przedsiębiorstw podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Studia adresowane są do osób zarządzających oraz służb finansowych. Adresatami studiów są także osoby zajmujące się zawodowo postępowaniem restukturyzacyjnym (w szczególności doradcy restrukturyzacyjni oraz osoby ubiegające się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prawnicy oraz doradcy wspierający swoich klientów w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w czasie takiego postępowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI WODOROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych –(wg. Goldman Sachs). Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowanie nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki i powstawanie nowych miejsc pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie. Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w oświacie podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Moduły programu MBA–Zarządzanie w oświacie wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w oświacie to prestiżowe studia MBA nadające kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie zarządzania oświatą i pełnienia funkcji dyrektorów, kierowników, organów nadzorujących oświatę, a także zarządach i radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – ART & SCIENCE – NOWE MEDIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – BADANIA KLINICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – ELITE BEAUTY & AESTHETICS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – MENEDŻER SPORTU I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – MOBILE&DIGITAL MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration (MBA) – Energetyka podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Master of Business Administration (MBA) – Energetyka to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z wydobyciem, przetwórstwem i eksploatacją paliw kopalnych oraz produkcją i dystrybucją energii pozyskanej ze źródeł niekonwencjonalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PRZYWÓDZTWO I COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Czym są studia MBA Przywództwo i Coaching?

  • Pierwsze i jedyne w Polsce studia MBA łączące dwie uzupełniające się perspektywy: przywództwa i coachingu.
  • Oferujące prestiżowy Certyfikat Umiejętności Coachingowych wydany przez the Academy of Executive Coaching, z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, międzynarodową organizację coachingową akredytowaną przez ICF, EMCC oraz AC.
  • Studia zbudowane są na fundamentach coachingu, psychologii pozytywnej oraz nowoczesnej wiedzy o mózgu (neuroscience).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

  Program MBA – Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przeznaczony przede wszystkim dla:

  • pracowników służb mundurowych o stopniu oficera (lub równoważnym) chcących rozwijać swoje kwalifikacje menedżerskie,
  • pracowników służb mundurowych o stopniu podoficera (lub równoważnym), którzy chcą poszerzyć i rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje,
  • cywilnej kadry kierowniczej związanej bezpośrednio z działalnością służb mundurowych,
  • doświadczonych menedżerów chcących rozpocząć  karierę zawodową w służbach mundurowych,
  • pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia,
  • pracowników agencji detektywistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną.

  Studia  MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ZARZĄDZANIE W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)–Zarządzanie w IT organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w IT podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Program studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  We współpracy z liderami zarządzania w ochronie zdrowia Collegium Humanum prowadzi program MBA przeznaczony dla menedżerów zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia.

  MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia w Collegium Humanum to zintegrowane studia i systemowe podejście do zarządzania ochroną zdrowia przy wykorzystaniu narzędzi biznesowych, zapewniające multidyscyplinarne podejście do przywództwa oraz podejmowania decyzji w zarządzaniu placówką leczniczą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF LAWS - PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

  Studia Master of Laws (LL.M.) – Prawo w biznesie podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Studia Master of Laws (LL.M.) – Prawo w biznesie kierowane są do menedżerów i  dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia LL.M. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa, wspierającą menedżerów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w biznesie.

  Moduły programu Master of Laws (LL.M.) – Prawo w biznesie wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Public Administration (MPA) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Moduły programu Master of Public Administration (MPA) wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MASTER OF PUBLIC HEALTH - ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie rozległej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia edukacji zdrowotnej indywidualnej oraz grupowej do pracy z osobami zdrowymi, chorymi lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowotnych.

  Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i przygotowują do pracy w szkołach, kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie).
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)