• ARTETERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kształcenie na kierunku Arteterapia w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, jak również nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków Pedagoga- arteterapeuty. Istotą studiów jest przede wszystkim rozwijanie warsztatu teoretyczno- praktycznego stanowiącego fundament projektowania działań arteterapeutycznych oraz tworzenia i realizowania interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych. Kierunek realizowany jest na studiach drugiego stopnia i skierowany do osób, które ukończyły kształcenie na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
  • Arteterapia z twórczą resocjalizacją

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)