Arteterapia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zestawy kredek i farb pod choinkę, lekcje gitary, marzenia o liceum plastycznym lub muzycznym, portrety członków rodziny wręczane przy przeróżnych okazjach i palce brudne od pasteli. Brzmi jak Twoja historia? To jasne, zawsze widziałeś w sobie artystę, a ludzie z Twojego otoczenia wróżyli, że zostaniesz drugim van Goghiem. Tobie jednak zawsze wydawało się, że nawet od swojej największej pasji, należy wymagać czegoś jeszcze. W końcu uwielbiasz ludzi i nigdy nie byłeś introwertykiem. Może to, co robisz, mogłoby się przydać innym? Dla społeczników z artystycznym i psychologicznym zacięciem powstały studia na kierunku arteterapia, które kształcą interdyscyplinarnych specjalistów od wspierania osób potrzebujących.

 

Program studiów i przedmioty

Dlaczego interdyscyplinarnych? Cóż, sztuka to naprawdę szerokie pojęcie, a jako student arteterapii będziesz musiał mieć na uwadze jej społeczny i terapeutyczny wymiar. Dzięki temu studia na kierunku arteterapia są dla Ciebie szansą na zdobycie wyjątkowo różnorodnych umiejętności. Podstawą kształcenia przyszłego terapeuty jest przekazanie mu wiedzy psychologicznej, psychiatrycznej i pedagogicznej. Podczas studiów dowiesz się o istnieniu różnorodnych środków artystycznego wyrazu i o tym, w jaki sposób poszczególne z nich wspierają rozwój psychiczny człowieka. Będzie to także okazja do wyboru własnej, przyszłej metody terapeutycznej. Na arteterapii rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie teatru, malarstwa, grafiki, rzeźby oraz wpływania na rozwój tych uzdolnień u innych.

 

Praca po studiach

Jako absolwent arteterapii z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach i placówkach wspierających rozwój i zdrowie psychiczne potrzebujących lub jako samodzielny terapeuta, korzystający z wiedzy, umiejętności i własnemu talentowi twórczemu. Studia na kierunku arteterapia otwierają przed absolwentem drzwi wszelkich pracowni artystycznych prowadzących koła zainteresowań (literackich, muzycznych, teatralnych), których celem jest pomoc rozwojowa i psychologiczna, pozwalają na pracę w fundacjach, hospicjach, sanatoriach i zakładach karnych – wszędzie tam, gdzie sztuka jest w stanie pozytywnie wpłynąć na kondycję człowieka z problemem i człowieka w potrzebie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na arteterapię na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ARTETERAPIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

UCZELNIE, GDZIE ARTETERAPIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku pedagogika

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARTETERAPIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując arteterapię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i korygowania poprzez sztukę dysfunkcji psychicznych
 • poszerzania i wykorzystywania umiejętności interpersonalnych w pracy z pacjentem
 • metod terapii przez sztukę
 • historii sztuki
 • pracy w grupie
 • pracy z różnymi grupami wiekowymi
 • animacji działań artystycznych
 • muzyki i choreografii
 • rękodzieła i jego wykorzystania w terapii

Jak wyglądają studia na kierunku arteterapia?

 

1. Typ i tryb studiów

Arteterapia to kierunek, który można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączaniu studiów i innych aktywności to wybierz tryb niestacjonarny, na którym obowiązuje system weekendowych zjazdów.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół tematyki związanej z naukami artystycznymi, psychologicznymi i pedagogicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku arteterapia zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych czy psychologicznych. Ponadto, poznasz różnorodne formy sztuki i nauczysz się wykorzystywania ich w ramach specjalistycznych terapii. W siatce zajęć znajdzie się także wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi takich jak:

 • biblioterapia dynamiczna
 • zajęcia instrumentalne
 • wizualizacja i przekład intersemiotyczny w terapii
 • pedagogika specjalna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku arteterapia wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim, rozwiniesz swoje kompetencje pedagogiczne, dydaktyczne i psychologiczne, które przydadzą się podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych czy terapeutycznych. Dodatkowo, zyskasz zdolności artystyczne z zakresu muzyki, tańca czy sztuk wizualnych. Program kształcenia zakłada również realizacje lektoratu z wybranego języka obcego, na którym rozwiniesz swoje kompetencje językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARTETERAPIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek arteterapia można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W przypadku pierwszej opcji na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów, po których uzyskasz tytuł licencjata. Natomiast, studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie uzyskasz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARTETERAPIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku arteterapia?

Absolwent kierunku arteterapia znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
 • prowadzący warsztaty w pracowniach artystycznych
 • pracownik hospicjów i domów opieki
 • samodzielny terapeuta
 • pedagog szkolny
 • nauczyciel plastyki/muzyki/sztuki

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARTETERAPIA

Komentarze (0)