• LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia pierwszego stopnia, które umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw logopedii, czyli dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym i niejęzykowym porozumiewaniu się.

  Absolwent zna normy rozwoju mowy, potrafi wykorzystywać je w praktyce, a więc rozpoznawać objawy nieprawidłowości w komunikacji językowej na etapie jej rozwoju oraz u osób dorosłych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Opinie (0)