Logopedia

Logopedia

Studia na kierunku logopedia możesz podjąć na 12 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Logopedia +

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Logopedia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logopedia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Logopedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Logopedia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logopedia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Logopedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logopedia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Logopedia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logopedia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Opolski

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Logopedia stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Logopedia z audiologią stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku logopedia z audiologią

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Pokaż więcej

Logopedia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logopedia rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | logopedia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku logopedia możesz podjąć na 12 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | logopedia - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia logopedyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku logopedia: neurologopedia, wczesna interwencja logopedyczna, logopedia edukacyjna i artystyczna, logopedia kliniczna.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku logopedia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku logopedia:

 • biologia,
 • chemia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logopedię

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logopedia? Logopedia to studia łączące wiedzę z dziedzin: językoznawstwa, foniatrii, neurologii, audiologii, ortodoncji, anatomii, fizjologii, psychologii i pedagogiki.

Zdobędziesz też szeroką wiedzę logopedyczną, a do wyboru zwykle masz kilka specjalności odnoszących się do komunikacji publicznej, neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, filologii polskiej lub edukacji teatralnej. Jak widzisz specjalności jest całkiem dużo, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a każda z nich powinna dać Ci ciekawe możliwości pracy.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • norm poprawnościowych polszczyzny (normy ortofonicznej i normy ortograficznej; normy w zakresie morfologii, składni i leksyki), oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych,
 • techniki medycznej w zakresie metod wspomagania słuchu, równowagi, mowy, elektrofizjologii narządu słuchu i informatyki medycznej
 • psychologii rozwojowej oraz klinicznej dziecka, w tym szczególnie w zakresie: teoretycznych podstawach opisu rozwoju małego dziecka; praktycznej obserwacji rozwoju małego dziecka i jego zagrożeń,
 • opanowania wiedzy na temat wad twarzowo‐szczękowo‐zgryzowych [przyczyny i rozpoznawanie], metod leczenia ortodontycznego w wadach twarzowo–szczękowo– zgryzowych. Wykorzystanie tej wiedzy w diagnozie i terapii logopedycznej,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek logopedia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

Studia na kierunku logopedia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarność studiów na kierunku logopedia będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin, takich jak lingwistyka, językoznawstwo, psychologia, medycyna czy pedagogika. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Budowa, fizjologia i zaburzenia narządów mowy
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika społeczna

Program nauczania zakłada także realizacje dwóch obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek logopedia wykształcą wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na rozwijaniu kompetencji z zakresu diagnozowania oraz leczenia zaburzeń mowy.

Studenci poznają także techniki pedagogiczne i dydaktyczne, których poznanie jest niezbędne do podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Logopeda to osoba zajmująca się zaburzeniami mowy oraz jej profilaktyką, a także stymulacją jej odpowiedniego rozwoju. Pierwsze nieprawidłowości pojawiają się już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Dzięki studiom na kierunku Logopedia będziesz mógł dołączyć do grona osób odpowiedzialnych za wspomaganie rozwoju kompetencji językowych! Jeżeli zatem posiadasz dobrą wymowę i chciałbyś zająć się tym aspektem zawodowo to Logopedia może być kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować logopedię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logopedia:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku logopedia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej, zdobędziesz tytuł licencjata. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logopedia

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Logopedia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w ośrodkach zdrowia, szpitalach, poradniach, ale także będziesz mógł szukać pracy jako specjaliści od emisji głosu w mediach elektronicznych, teatrze i wielu innych instytucjach kultury. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Logopedia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku logopedia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w ośrodkach zdrowia, szpitalach czy poradniach,
 • specjalista od emisji głosu w mediach elektronicznych,
 • pracownik w teatrze,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • pracownik w instytucjach kultury.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia studia niestacjonarne

Logopedia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia studia I stopnia

Logopedia studia II stopnia

Logopedia studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Logopedia

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

Tomasz Woźniak odpowiedz

Informacja zawiera zasadniczy błąd: brak jest danych na temat najstarszych i najbardziej poszukiwanych przez pracodawców studiów stacjonarnych logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie, które są prowadzone razem ze Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

Hol odpowiedz

Takie studia z logopedii można też robić podyplomowo... studiowałam na WSKZ logopedię i są to świetne, pełnowartościowe studia po których uzyskujesz kod zawodu, logopedy czy też nauczyciela logopedy.