• EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Biznes internetowy e-commerce
  • Eko-ekonomia
  • Ekonomia sprzedaży
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Kadry i płace
  • Prowadzenie biznesu w unii europejskiej
  • Rachunkowość i finanse
  • Rynek pracy w unii europejskiej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Biznes internetowy e-commerce
  • Eko-ekonomia
  • Ekonomia sprzedaży
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Kadry i płace
  • Prowadzenie biznesu w unii europejskiej
  • Rachunkowość i finanse
  • Rynek pracy w unii europejskiej

  Studia I stopnia online

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Kadry i płace
  • Prowadzenie biznesu w unii europejskiej
  • Rachunkowość i finanse

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Opinie (0)