• PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia kształtujące kompetencje pedagogiczne i informatyczne, kładące nacisk na rozwój zdolności i potencjału twórczego;przygotowujące do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w pozaszkolnych placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach itp.;uprawniające do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na analogicznym kierunku w celu uzyskania pełnych kwalifikacji nauczyciela informatyki i pedagoga szkolnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena końcowa ukończenia studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)