PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Pedagogika zdolności i informatyki to studia, których program nauczania będzie oscylował wokół nauk pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych oraz informatycznych. Ponadto studenci dowiedzą się więcej na temat socjologii oraz nauczą się interpretacji zjawisk społecznych i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach edukacyjnych, fundacjach, szkołach podstawowych czy w świetlicach. Po ukończeniu studiów można także podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako że wymagania mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni wyższej, kandydaci na kierunek pedagogika zdolności i informatyki powinni zapoznać się wymaganiami rekrutacyjnymi i progami punktowymi obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki to:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • matematyka/biologia/chemia/filozofia/fizyka/geografia/historia/historia sztuki/historia muzyki/informatyka/WOS/język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika zdolności i informatyki stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI?

W dobie rozwoju nowych technologii, narzędzia informatyczne są coraz częściej stosowane podczas prowadzenie zajęć dydaktycznych. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego obszaru. Ich kształceniem zajmuje się kierunek pedagogika zdolności i informatyki, którego program nauczania oscyluje wokół nauk społecznych, psychologicznych oraz informatycznych. Studenci skupią się także na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku pedagogika zdolności i informatyki będzie oscylował wokół nauk społecznych, psychologicznych, humanistycznych oraz informatycznych. W ramach licznych zajęć studenci dowiedzą się więcej na temat psychologii rozwoju człowieka czy pedagogiki integracyjnej i włączającej. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Przede wszystkim nauczą się użytkowania komputerów i sieci informatycznych. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z zakresu grafiki komputerowej. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek rozwiną zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy ich szansę na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI?

Studia na kierunku pedagogika zdolności i informatyki trwają 3 lata ( studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika zdolności i informatyki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika zdolności i informatyki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika zdolności i informatyki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika zdolności i informatyki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI?

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika zdolności i informatyki daje wiele możliwości zawodowych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i przedszkolach. Równie ciekawą opcją może być praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach czy instytucjach kultury. Studenci mogą związać swoją przyszłość ze świetlicami czy firmami zajmującymi się doradztwem zawodowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika zdolności i informatyki:

  • świetlice
  • szkoły podstawowe
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • instytucje kultury
  • firmy zajmujące się doradztwem zawodowym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

Komentarze (0)