ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa

tel.22 822 09 75; 22 822 02 11

fax.22 822 59 96

e-mail: dziekan(at)chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl

ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa

tel.22 822 09 75; 22 822 02 11

fax.22 822 59 96

e-mail: dziekan(at)chem.uw.edu.pl

http://www.chem.uw.edu.pl

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Chemia
  Studia I stopnia:

  Program studiów realizowany na kierunku Chemia, pierwszego stopnia, obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki.

   

  W trakcie studiów licencjackich student może w ramach przedmiotów obowiązkowych wybrać indywidualną ścieżkę studiowania. Przedmioty obowiązkowe są proponowane w dwóch wersjach: na poziomie A, który zawiera minimum programowe oraz na poziomie B, który jest programem rozszerzonym. Poza zestawem obowiązkowych przedmiotów, niezbędnych dla wszechstronnego wykształcenia, wiele pozostałych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych studenci wybierają sami, dbając o uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, przypisanych do każdego przedmiotu i typu zajęć.

  Studia II stopnia:

  semestrze studenci powinni dokonać wyboru ścieżki, w ramach której przygotowują się do wykonywania prac magisterskich. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Drugi rok studiów przeznaczony jest na wykonanie pracy magisterskiej w określonej pracowni naukowej zakładu dydaktycznego, w którym student odbywał specjalizację. Na przygotowanie projektu magisterskiego na Wydziale Chemii UW przeznaczone jest znacznie więcej godzin i punktów ECTS niż przewidują standardy. W trakcie studiów II stopnia na kierunku Chemia student może nabyć uprawnienia do nauczania chemii w szkołach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji jest testowy egzamin wstępny, który w przypadku kandydatów na studia realizowane w języku angielskim odbywa się w języku angielskim.

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Chemia Medyczna prowadzony jest we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych , z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych. Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

  Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach, w celu fizykochemicznej analizy zarówno nowo otrzymanych substancji takich jak: nowe leki, katalizatory, źródła energii, bioczujniki, jak i nowe materiały grafenowe czy nanocząstki metali i półprzewodników.

  Dużo zajęć z przedmiotów podstawowych pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe. Efekty kształcenia, przyjęte dla ww. kierunku, zakładają m.in., że absolwent będzie potrafił przeprowadzić szeroko pojęte analizy fizyko-chemiczne posługując się wybranymi technikami i metodami analizy instrumentalnej. Program studiów zapewnia studentom przygotowanie do zaplanowania i wykonania prostych badań doświadczalnych. Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemiczna analiza instrumentalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa

  Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki UW. Studenci tego kierunku są formalnie studentami Wydziału Chemii, który zajmuje się rekrutacją i obsługą studiów od strony administracyjnej.

  Absolwenci otrzymują dyplomy Wydziału Chemii z zaznaczeniem, że skończyli kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa. Studia na tym kierunku przygotowują do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka u podstaw energetyki jądrowej
  • Chemia jądrowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

  Dowiedz się więcej

Opinie (10)

Student Ocena

Z całą pewnością nie jest to wydział prostudencki, ledwie garstka osób z tych, którzy rozpoczynają tu studia, je kończy, dla 3/4studentów jest to tylko stracony rok. Studenci tutaj nie mają niemalże czasu na wytchnienie, z częścią prowadzących nie idzie się dogadać. Polecam je tylko dla tych, którzy łapią ogromne partie materiału w lot i myślą o karierze doktora czy profesora, jeśli chcesz zostać zwykłym chemikiem to stanowczo odradzam. Poradzą tu sobie tylko osoby uzdolnione bądź wytrwałe, ale trzeba liczyć z biedniejszym portfelem, bo przeżycie tu kilku lat bez płacenia za warunki jest niemalże nieuniknione.

S. Ocena

Podejście do studenta fatalne. Dla nich studenci są jak mrówki, jednej zabraknie? Trudno.. przecież i tak będą inni. Podpisuje się pod złymi opiniami poniżej.

była studentka Ocena

Chemia na UW.. bardzo źle wspominam. Kiepskie przygotowania, egzaminy nieadekwatne do poziomu nauczania. Powiedzą, że studia są po to by studiować, ale zamiast licencjatu 3 lata robi się go i 5 lat bo np. fizyka blokuje i trzeba brać warunki. Labolatoria super sprawa, chyba tylko dlatego dałam 2 gwiazdki. Dużo można się nauczyć i jest też przy tym fun, ale egzaminy są kosmosem. Trzeba się naprawdę namęczyć by coś osiągnąc i to wiele lat a później problemy. Dla pasjonatów chemii - polecam. Dla osób, które po prostu lubią chemie - nie polecam. zdecydowanie. Ja ze studiów zrezygnowałam i to była najlepsza decyzja.

studentka Ocena

Idąc na chemię na UW trzeba przygotować się jedynie na prace samodzielna. Na zajęciach poziom tłumaczenia jest znikomy, nikogo nie obchodzi ze studencki nie rozumieją podstaw, ćwiczeniowcy brna dalej. Poza tym poziom nauczycieli jest niższy niż w przeciętnym liceum. Czasem jest to wręcz śmieszne

Chemiczka Ocena

Na żadnym innym wydziale nie widziałam tak złego podejścia to studentów i złego tłumaczenia. Z tego co pamiętam nikt nie lubił tam być, prawie wszyscy zostawali tam tylko dlatego, że nie mieli na siebie lepszego pomysłu. Dla chemii polecam wybrać jednak inną uczelnię.

wiktoria Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na świetnej uczelni, to jeszcze w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje

filip Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to niemała przygoda. Zajęcia, ćwiczenia, wykłady, a także ciekawe życie studenckie ? wszystko na tej wspaniałej, prestiżowej uczelni.

Karol Ocena

Studia powinny być wciągające, inaczej są tylko nudnym obowiązkiem. Jeśli poszukujecie ciekawych rozwiązań i fajnych pomysłów na zdobycie wykształcenia, polecam gorąco Uniwersytet Warszawski. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

Wiktoria Ocena

Uniwersytet Warszawski to uczelnia inna niż wszystkie. Studia tutaj to ciekawa przygoda, bo nie dość że uczysz się na świetnej uczelni, to jeszcze w dziedzinie, w której zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje

Magda Ocena

Wszyscy wiedzą, że chemia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki. A skoro jest ważna dla każdego człowieka, to należy zrozumieć ją najlepiej jak to tylko możliwe. Aby zrealizować ten cel wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim.