Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54, 

71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 960, 91 48 00 980

e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Żołnierska 54, 

71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 960, 91 48 00 980

e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/rekrutacja/studia_podyplomowe/

 • ANALIZA DANYCH I ZARZĄDZANIE BADANIAMI KLINICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tematyka prowadzonych zajęć pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP w podmiotach leczniczych, szczególnie w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego, sposobów rozpoznawania i eliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy, ograniczania negatywnego wpływu procesów i działań w zakładzie pracy na środowisko zewnętrzne.

  Dodatkowo każdy ze słuchaczy dowie się, jak właściwie prowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników z wykorzystaniem narzędzi szkoleniowych i rozwinięciu kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA SPORTOWA Z TRENINGIEM PERSONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Plan studiów obejmuje szeroki wachlarz wiedzy dotyczącej planowania optymalnego systemu odżywiania niezbędnego w poprawie sprawności, szybkości i wytrzymałości organizmu, a także umożliwiającego zwiększanie siły, masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej (w zależności od dyscypliny sportu i potrzeb zawodnika) oraz odpowiednią regenerację powysiłkową.

  Dodatkowo zagadnienia z zakresu dietetyki klinicznej pozwolą na kompleksową opiekę żywieniową zarówno sportowców zdrowych kliniczne jak i tych cierpiących na poszczególne jednostki chorobowe. Ujęcie w kierunku studiów także kompetencji trenera personalnego pozwoli słuchaczom na tworzenie indywidualnych planów treningowych oraz naukę ich poprawnego wykonywania. Część zajęć będzie prowadzona przez firmę ProFi Fitness School, która umożliwi uzyskanie certyfikatów trenera personalnego zgodnych z międzynarodowymi uprawnieniami REPs.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FIZJOTERAPIA ODDECHOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDYCYNA ESTETYCZNA TWARZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • MEDYCYNA REGENERACYJNA I PRZECIWSTARZENIOWA TWARZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa twarzy umożliwią zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych w zakresie oceny stanu skóry, wykonywania zabiegów służących pielęgnowaniu urody, opóźniających proces starzenia, a także planowania i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających oraz leczniczych w obrębie skóry twarzy.

  Absolwenci zdobędą umiejętność planowania i przeprowadzania zabiegów kosmetologicznych zgodnie z potrzebami skóry oraz umiejętność prawidłowej oceny składu kosmetyków i poprawnego ich stosowania, a także współpracy z lekarzem dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, lekarzem chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji skóry twarzy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podologia – Podologia jest dziedziną kosmetologii opartą na wiedzy z zakresu dermatologii, ortopedii, chirurgii, fizjoterapii, diabetologii, flebologii, angiologii, miologii, reumatologii, której celem jest utrzymanie prawidłowej funkcji stopy oraz stosowanie zabiegów wspomagających leczenie i usuwanie defektów występujących w obrębie skóry i płytek paznokciowych (paznokcie grzybicze, paznokcie po urazie, deformacje płytek paznokciowych, wrastające płytki paznokciowe, modzele, odciski, brodawki wirusowe HPV, pękające piety).

  Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do przeprowadzania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie stóp w ścisłej współpracy z  interdyscyplinarnym zespołem specjalistów (podiatrą, ortopedą, diabetologiem, dermatologiem, flebologiem, fizjoterapeutą, reumatologiem, immunologiem).  Efektem uzyskanej wiedzy oraz nabytych kompetencji będzie wdrożenie odpowiednich działań o charakterze profilaktyczno-pielęgnacyjnym oraz wspomagających leczenie, w celu zapobiegania powstawaniu groźnych powikłań oraz dążenia do utrzymania pełnej sprawności stóp.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu wspieranie oraz terapię psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Na co dzień polega na przygotowywaniu diagnozy pacjenta, dobieraniu metod pracy, dokumentowaniu postępów oraz co najważniejsze prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ponadto praca ta wymaga umiejętności współpracy ze specjalistami w interdyscyplinarnych grupach, świetnych umiejętności komunikacyjnych nie tylko z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale i z dorosłymi z ich otoczenia,  a także dobrej organizacji pracy własnej.

  Podczas zajęć słuchacze poznają warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego.

  Dzięki proponowanym studiom absolwenci zostaną profesjonalnie i rzetelnie przygotowani do pracy w placówkach prowadzących działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie do realizacji prawnych i administracyjnych zadań z zakresu ochrony zdrowia, kierowania i zarządzania instytucjami i placówkami ochrony zdrowia. Absolwent studiów będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

  • zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, marketingu zakładów opieki zdrowotnej oraz ekonomiki zdrowia,
  • zasad ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
  • regulacji prawnych obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia,
  • psychologii zarządzania, budowania wizerunku  organizacji oraz roli mediów w sprawowaniu funkcji kierowniczych.
  • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

  Możliwość zatrudnienia: Możliwość pełnienia różnorodnych funkcji związanych z zarządzaniem  w sektorze ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)