BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku bhp w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   Bhp w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe

   Studia na kierunku BHP w podmiotach leczniczych studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku bhp w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku bhp w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bhp w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy pracują w zawodach związanych z medycyną i usługami zdrowotnymi, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę i poszerzyć umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w podmiotach leczniczych.

    

   JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

   W celu rekrutacji na kierunek BHP w podmiotach leczniczych przeważnie wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni się legitymować dyplomem magistra, licencjata lub inżyniera. W zależności od uczelni czasem wymagane może być doświadczenie w pracy w sektorze medycznym. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami, takimi jak m.in. czesne czy opłaty rekrutacyjne. W grupach często obowiązuje limit miejsc, dlatego warto zadbać o poprawność dokumentów. Należy także pamiętać, że studia mogą zostać otwarte dopiero po osiągnięciu odpowiedniej liczby chętnych.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH?

   Kierunek BHP w podmiotach leczniczych realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć w seminariach i wykładach, podczas których zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz ćwiczeniach, na których trenują umiejętności praktyczne. Zajęcia prowadzone są zwykle przez wykwalifikowaną kadrę uczelnie oraz specjalistów, którzy mają doświadczenie w dziedzinach związanych z tematyką studiów. Słuchacze mają również często możliwość szkolenia umiejętności interpersonalnych. Efekty kształcenia sprawdzane są zwykle za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku BHP w podmiotach leczniczych możemy podzielić na:

   1. Typ                                                                   

    

   2. Tryb:

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci kierunku BHP w podmiotach leczniczych zdobywają szeroką wiedzę pozwalającą na podjęcia pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą poznać podstawy prawa pracy oraz ergonomii. Uczą się zwykle oceniać i zarządzać ryzykiem zawodowym oraz identyfikować zagrożenia. Mogą dowiedzieć się, jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe mogą wystąpić w placówkach medycznych i innych zakładach pracy. W trakcie zajęć mogą być również omówione wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie wymagań technicznych budynków i pomieszczeń. Mogą także nauczyć się wyróżniać i wykorzystywać środki ochrony indywidualnej.

   Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku BHP w podmiotach leczniczych, to np.:

   • organizacja służby i systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy
   • ergonomia stanowiska pracy
   • samozatrudnienie oraz odpowiedzialność zawodowa lekarzy i pielęgniarek
   • ręczne prace transportowe i transport wewnątrzzakładowy

   Studenci często biorą udział w zajęciach odpowiedzialnych za trenowanie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji, niezbędnych w pracy z grupami ludzi. Mogą również zapoznać się z metodami prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.

    

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH?

   Studia na kierunku BHP w podmiotach leczniczych trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

    

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BHP W PODMIOTACH LECZNICZYCH?

   Absolwenci kierunku BHP w podmiotach leczniczych są przygotowani do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach medycznych. Mogą szukać pracy zarówno w jednostkach publicznych, jak i sektorze prywatnym. Możliwe jest również zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych. Oprócz pracy w służbach BHP absolwenci mogą również prowadzić działalność szkoleniową i realizować kursy dla  osób dorosłych m.in. pracowników organizacji.

   Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku BHP w podmiotach leczniczych to m.in.:

   • specjalista ds. BHP
   • inspektor ds. BHP

    

   Zobacz inne kierunki medyczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)