• NEGOCJACJE I MEDIACJE PRAWNICZE | STAŁY MEDIATOR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji i mediacji, w tym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu stałego mediatora
  • rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów
  • poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych podczas negocjacji i mediacji prawniczych i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.

  ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności oraz ich doskonaleniem w zakresie prowadzenia mediacji, uprawniających do wpisu na listę stałych mediatorów i profesjonalizacji świadczonych usług mediacyjnych, a także osoby świadome społecznej odpowiedzialności biznesu i konieczności nabycia umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO KANONICZNE DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

  ADRESACI:

  Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
  Absolwenci studiów prawniczych.
  Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW:

  • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony zdrowia, to jest z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego organizacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym zasad jej finansowania
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi w ochronie zdrowia, w tym dotyczącymi praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego
  • zapoznanie uczestników z rodzajami i zasadami odpowiedzialności za działania w ochronie zdrowia.

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką prawa w systemie ochrony zdrowia
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (1)

lydmila Ocena odpowiedz

kkkkkk