• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
  • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
  • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • pracy na wszystkich stopniach administracji państwowej i samorządowej
  • pracy w sektorze przedsiębiorstw, jak również w Służbie Celnej
  • pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich

  Absolwent otrzymuje kompetencje do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie europeistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Od kandydatów wymagane jest przy rejestracji złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdany z wynikiem co najmniej 60% uznaje się za równoważny ze znajomością języka na poziomie B2. W innych przypadkach wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Lista certyfikatów dostępna jest pod tym linkiem English B2 Certificates. Nabór prowadzony w trybie wolnym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEAN UNION LAW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • kształcenia specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
  • pracy w zawodzie, m.in.: pracownik administracji europejskiej lub polskiej (specjalista w zakresie prawa Unii Europejskie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Nabór prowadzony w trybie wolnym. Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej
  • pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski, do pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO KANONICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne)
  • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
  • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego)

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy, m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo
  • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu

  Tytuł magistra uprawnia do:

  • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (1)

lydmila Ocena

kkkkkk