• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
  • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
  • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia, lub biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN STUDIES Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy na wszystkich stopniach administracji państwowej i samorządowej
  • pracy w sektorze przedsiębiorstw, jak również w Służbie Celnej
  • pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich

  Absolwent otrzymuje kompetencje do wykonywania zawodu specjalisty do spraw europejskich.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie europeistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku Prawo Unii Europejskiej)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European studies wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN UNION LAW Stopień: II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • kształcenia specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej
  • pracy w zawodzie, m.in.: pracownik administracji europejskiej lub polskiej (specjalista w zakresie prawa Unii Europejskie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. z zakresu „Migracje Europejskie”, „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku European Union Law jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej
  • pracy w administracji publicznej, w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorców, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym Polski, do pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka, lub filozofia, lub geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO KANONICZNE Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w administracji kościelnej (prawnik w instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne)
  • w poradnictwie prawnym (w kancelariach prawnych i kanonicznych)
  • w sądownictwie kościelnym (jako sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego)

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo kanoniczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PRAWO W BIZNESIE Stopień: II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy, m.in.: w działach finansowo-księgowych, personalnych, prawnych, w organizacjach pozarządowych, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą oraz w jednostkach administracji publicznej, jako członek organów spółki, jak również osoba samodzielnie prowadząca przedsiębiorstwo
  • uczestnictwa w zajęciach: z dziedziny prawa, finansów i rachunkowości, wiedzy o gospodarce, handlu międzynarodowego, funduszy europejskich, psychologii biznesu i marketingu

  Tytuł magistra uprawnia do:

  • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo w biznesie jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

lydmila Ocena

kkkkkk