Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Krakowie

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych. W toku kształcenia studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, a także zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, zaznajamiają się z działaniami i technikami operacyjnymi związanymi ze zwalczaniem przestępczości oraz nabywają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

  Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa, tworzenia wariantów i planów zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, analizy zagadnień wynikających z szeroko rozumianej edukacji obronnej, prowadzenia negocjacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, stosowania technik i taktyk kryminalistycznych oraz wybranych metod wykrywania przestępstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
  • Kryminalistyka i techniki śledcze

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)