Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Krakowie

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych. W toku kształcenia studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, a także zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, zaznajamiają się z działaniami i technikami operacyjnymi związanymi ze zwalczaniem przestępczości oraz nabywają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

  Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa, tworzenia wariantów i planów zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, analizy zagadnień wynikających z szeroko rozumianej edukacji obronnej, prowadzenia negocjacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, stosowania technik i taktyk kryminalistycznych oraz wybranych metod wykrywania przestępstw.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
  • Kryminalistyka
  • Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych
  • Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Krakowie

Opinie (0)