Akademia WSB w Krakowie

Inżynieria zarządzania

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

Inżynieria zarządzania

Akademia WSB w Krakowie

ul. Ułanów 3

31-450 Kraków

Tel. +48 885 588 800

krakow@wsb.edu.pl

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Kształcenie na kierunku Inżynieria zarządzania w Akademii WSB w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów, jak również wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, a wszystko to w obszarze stanowiącym połączenie ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwarunkowaniami technicznymi poszczególnych procesów organizacyjnych. Studenci zaznajamiają się z zarządzaniem zasobami i procesami w przedsiębiorstwie, wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania i projektów w przedsiębiorstwie, nowoczesnymi technologiami informatycznymi wspomagającymi procesy podejmowania decyzji, metodami prognozowania i symulacji procesów w przedsiębiorstwie, czy zasadami projektowania i modelowania procesów produkcyjnych.

  Studenci Inżynierii zarządzania w Akademii WSB nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: kreowania optymalnej formy i warunków zatrudniania pracowników, naliczania wynagrodzeń, projektowania systemów logistycznych, planowania procesu produkcyjnego w obszarze logistyki, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, dokonywania oceny ryzyka technicznego i zawodowego, rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, optymalizowania procesów produkcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka i transport
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
  • Logistics and transport
  • Quality management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i transport
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie jakością w produkcji i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii
  • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
  • Logistics and transport
  • Quality management

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)