ul. Cegielniana 14,

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

ul. Cegielniana 14,

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Kryminologia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z licznych elementów, dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z tajnikami profilowania kryminalnego, fenomenologią i etiologią kryminalną, formami i metodami zwalczania przestępczości, jak również technikami mediacyjnymi oraz nowymi technologiami stosowanymi w zwalczaniu przestępczości.

  Studenci Kryminologii w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej uczestniczą w licznych zajęciach praktycznych: konwersatoriach, ćwiczeniach, warsztatach, pracowniach, a także w symulowanych oględzinach miejsca zdarzenia, prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych, który pozwala na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczących procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)