ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

ul. Brzozowa 5/7

93-101 Łódź

Tel.: +48 538 637 079

E-mail: rekrutacja@wsb.lodz.pl

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 3 lub 3,5 roku 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat lub inżynier licencjat lub inżynier licencjat

  Kształcenie na kierunku Logistyka w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw, zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw. Ponadto, zaznajamiają się z nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska w transporcie, zasadami organizacji międzynarodowej bazy zaopatrzeniowej, zasadami organizacji transportu intermodalnego, zarządzaniem zapasami, zasadami tworzenia długofalowych relacji biznesowych, zasadami optymalizowania procesów logistycznych.

  Studenci Logistyki w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania zasad magazynowania, analizowania procesów logistycznych i spedycyjnych, organizowania procesu transportowego krajowego i międzynarodowego, stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami logistycznymi w zaopatrzeniu i dystrybucji, zarządzania łańcuchami logistycznymi i sieciami logistycznymi, zarządzania procesami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych, zarządzania flotą pojazdów w służbach mundurowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekologistyka
  • International business
  • Logistyka i spedycja międzynarodowa
  • Logistyka służb mundurowych
  • Logistyka w e-commerce
  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Technologie informatyczne w logistyce
  • Transport, spedycja, magazynowanie
  • Logistyka i inżynieria produkcji
  • Logistyka i spedycja międzynarodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekologistyka
  • International business
  • Logistyka i spedycja międzynarodowa
  • Logistyka służb mundurowych
  • Logistyka w e-commerce
  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Technologie informatyczne w logistyce
  • Transport, spedycja, magazynowanie
  • Logistyka i inżynieria produkcji
  • Logistyka i spedycja międzynarodowa

  Studia I stopnia online

  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Transport, spedycja, magazynowanie

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Transport, spedycja, magazynowanie

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)