• PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Uczelnie Warszawa - kierunek pedagogika resocjalizacyjna

  Studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna trwają 3 lata (6 semestrów) i przygotowują do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

  Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej będą kreatywnymi pedagogami resocjalizacyjnymi wyposażonymi w najnowszą wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej a także w umiejętności diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu wychowania, resocjalizacji oraz wspomagania procesu nauczania.

  Atuty kierunku:

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki nieprzystosowania społecznego;
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy;
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą;
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych
  • Możliwość uzyskania ciekawego poszukiwanego na rynku pracy zawodu

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)