PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Resocjalizacja to według powszechnie przyjętej definicji proces mający na celu dostosowanie jednostki społecznej do życia w większej zbiorowości. Specjaliści z zakresu tej dziedziny zajmują się pomaganiem ludziom z przeszłością kryminalną, którzy chcą zmienić swoje życie i na nowo odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
Niewątpliwie jest to niezwykle odpowiedzialna i wymagająca praca, która jednak przynosi dużą satysfakcję i spełnienie zawodowe,a niekiedy wiąże się wręcz z poczuciem misji i chęci zmieniania świata na lepsze. Jeżeli ty też jesteś osobą odważną, która lubi pomagać innym i nie boi się nowych wyzwań, to powstały studia idealnie dopasowane do twoich potrzeb. Pedagogika resocjalizacyjna to niezwykle interesujący i innowacyjny kierunek, idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku pracy.
 
Czego nauczysz się na kierunku pedagogika resocjalizacyjna?
W trakcie studiów będziesz uczestniczył zarówno w zajęciach, dzięki którym rozwiniesz i ugruntujesz swoją wiedzę teoretyczną, jak i niezwykle interesujących warsztatach praktycznych. Jako że kierunek ten ma dualną formę nauki, jako jego student będziesz dzielił czas pomiędzy zajęcia akademickie, a praktyki zawodowe, które odbędą się w różnych, dostosowanych do tego placówkach.
Ta niezwykle innowacyjna oferta kształcenia sprawi, że wszyscy absolwenci będą posiadać cenne doświadczenie, co pozytywnie wpłynie na ich przyszłość zawodową. W trakcie kursu dowiesz się więcej na temat metod stosowanych w pedagogice oraz dogłębnie poznasz specyfikę tej pracy. Ponadto, skupisz się na poznaniu i zrozumieniu różnorodnych patologii społecznych oraz nauczysz się zasad diagnostyki resocjalizacyjnej. Jako student będziesz miał także okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe na lektoracie z wybranego przez siebie języka obcego oraz zapoznasz się ze specjalistyczną terminologią stosowaną w tej branży.
 
Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będziesz miał gruntowną wiedzę z zakresu technik i metod wykorzystywanym podczas pracy z ludźmi z niedostosowanymi społecznie. Uzyskana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne sprawią, że bez problemu znajdziesz pracę w wielu interesujących i związanych z tą dziedziną nauki, branżach.
Jako absolwent możesz pracować w zakładach karych i aresztach śledczych. Ponadto idealnie odnajdziesz się w zawodzie kuratora sądowego czy policjanta służby prewencji. Co więcej, możesz związać swoją przyszłość zawodową z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami pozaszkolnymi, ośrodkami opiekuńczymi lub schroniskami dla nieletnich. Będziesz miał także wszelkie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy pedagoga szkolnego lub asystenta rodziny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika resocjalizacyjna powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz dodatkowego, dowolnie wybranego przedmiotu. Ponadto, wszyscy kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną, która ostatecznie zdecyduje o przyjęciu na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Pedagogika  stopień: (I)  (II)

Filia w Sieradzu  stopień: (I)  (II)

Filia w Wodzisławiu Śląskim  stopień: (I)

Pedagogika  stopień: (I)  (II)

Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku pedagogika

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Pedagogika  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku pedagogika

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

 • znajomość i umiejętność przeciwdziałania różnorodnym patologiom społecznym
 • znajomość wybranych zagadnień z zakresu kryminologii
 • znajomość technik i metod stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej
 • znajomość wybranych zagadnień z pedagogiki penitencjarnej
 • znajomość tematu diagnostyki resocjalizacyjnej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

 • pedagog szkolny
 • areszt śledczy
 • zakład karny
 • kurator sądowy
 • ośrodki wychowawcze
 • schroniska dla nieletnich
 • asystent rodziny
 • świetlice szkolne
 • policja-jednostki prewencji
 • zakłady poprawcze
 • ośrodki pomocy społecznej
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • placówki pozaszkolne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Komentarze (0)