PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA studia-kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna:

 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

Czego nauczysz się na kierunku pedagogika resocjalizacyjna?

W trakcie studiów będziesz uczestniczył zarówno w zajęciach, dzięki którym rozwiniesz i ugruntujesz swoją wiedzę teoretyczną, jak i niezwykle interesujących warsztatach praktycznych. Jako że kierunek ten ma dualną formę nauki, jako jego student będziesz dzielił czas pomiędzy zajęcia akademickie, a praktyki zawodowe, które odbędą się w różnych, dostosowanych do tego placówkach.

Ta niezwykle innowacyjna oferta kształcenia sprawi, że wszyscy absolwenci będą posiadać cenne doświadczenie, co pozytywnie wpłynie na ich przyszłość zawodową. W trakcie kursu dowiesz się więcej na temat metod stosowanych w pedagogice oraz dogłębnie poznasz specyfikę tej pracy.

Ponadto, skupisz się na poznaniu i zrozumieniu różnorodnych patologii społecznych oraz nauczysz się zasad diagnostyki resocjalizacyjnej. Jako student będziesz miał także okazję rozwinąć swoje kompetencje językowe na lektoracie z wybranego przez siebie języka obcego oraz zapoznasz się ze specjalistyczną terminologią stosowaną w tej branży.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość i umiejętność przeciwdziałania różnorodnym patologiom społecznym
 • znajomość wybranych zagadnień z zakresu kryminologii
 • znajomość technik i metod stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej
 • znajomość wybranych zagadnień z pedagogiki penitencjarnej
 • znajomość tematu diagnostyki resocjalizacyjnej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek pedagogika resocjalizacyjna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie bezpośrednio związany z naukami pedagogicznymi.

 

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będziesz miał okazję rozwinąć wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz pedagogicznych. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Podstawy filozofii i etyki
 • Psychologia ogólna
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Socjologia wychowania

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższe studia, wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizy zjawisk społecznych oraz interpretacji problemów pedagogicznych, psychologicznych i wychowawczych.

Studenci nauczą się także metod i technik wykorzystywanych w resocjalizacji oraz dowiedzą się, w jaki sposób podejmować różnorodne działania profilaktyczne. W czasie studiów rozwiniesz także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Resocjalizacja to według powszechnie przyjętej definicji proces mający na celu dostosowanie jednostki społecznej do życia w większej zbiorowości. Specjaliści z zakresu tej dziedziny zajmują się pomaganiem ludziom z przeszłością kryminalną, którzy chcą zmienić swoje życie i na nowo odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
Niewątpliwie jest to niezwykle odpowiedzialna i wymagająca praca, która jednak przynosi dużą satysfakcję i spełnienie zawodowe,a niekiedy wiąże się wręcz z poczuciem misji i chęci zmieniania świata na lepsze.
Jeżeli ty też jesteś osobą odważną, która lubi pomagać innym i nie boi się nowych wyzwań, to powstały studia idealnie dopasowane do twoich potrzeb.
Pedagogika resocjalizacyjna to niezwykle interesujący i innowacyjny kierunek, idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku pracy.
 
5. Gdzie studiować Pedagogikę resocjalizacyjną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika resocjalizacyjna:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna będziesz miał gruntowną wiedzę z zakresu technik i metod wykorzystywanym podczas pracy z ludźmi z niedostosowanymi społecznie. Uzyskana wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne sprawią, że bez problemu znajdziesz pracę w wielu interesujących i związanych z tą dziedziną nauki, branżach.
Jako absolwent możesz pracować w zakładach karych i aresztach śledczych. Ponadto idealnie odnajdziesz się w zawodzie kuratora sądowego czy policjanta służby prewencji. Co więcej, możesz związać swoją przyszłość zawodową z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami pozaszkolnymi, ośrodkami opiekuńczymi lub schroniskami dla nieletnich.
Będziesz miał także wszelkie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy pedagoga szkolnego lub asystenta rodziny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.
 
Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • pedagog szkolny
 • areszt śledczy
 • zakład karny
 • kurator sądowy
 • ośrodki wychowawcze
 • schroniska dla nieletnich
 • asystent rodziny
 • świetlice szkolne
 • policja-jednostki prewencji
 • zakłady poprawcze
 • ośrodki pomocy społecznej
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • placówki pozaszkolne

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Komentarze (1)

Olka Fasolka odpowiedz

Czy ktoś studiuję resocjalizacje i socjoterapie i może polecic jakas fajną uczelnie? zalezy mi na studiach zdalnych/online.