Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna to studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z dzieckiem i rodziną w szkole i w środowisku pozaszkolnym. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające: podejmować działania na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka; zapewnić odpowiednie wsparcie dziecku i rodzinie; inicjować i/lub koordynować współpracę między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinyw trudnej sytuacji życiowej.

  Po ukończeniu studiów na I stopniu możesz pracować jako: pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą; jako asystent rodziny. Uzyskasz uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem, do pracy w organizacjach pozarządowych oraz z seniorami. Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako pedagog lub wychowawca), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

  Atuty kierunku:

  • Kierunek który jest sprawdzony - ma ponad 50-letnią tradycję; dostosowany do potrzeb pracodawców z obszaru opieki i wychowania oraz odpowiadający aktualnym standardom kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich szkołach i instytucjach oraz organizacjach.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki, opieka tutorska i moduł edukacji spersonalizowanej dające studentowi dużą możliwość rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)