ul. Kwiatkowskiego 3a

37-450 Stalowa Wola

tel. +48 81/45 45 517

https://www.kul.pl/stalowa

ul. Kwiatkowskiego 3a

37-450 Stalowa Wola

tel. +48 81/45 45 517

https://www.kul.pl/stalowa

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
  • podjęcia pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej, skarbowej)
  • podjęcie pracy w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
  • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

  Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego
   i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego
   i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
  • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy
   z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
  • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
  • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

  Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w zawodzie dietetyk w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, gabinetach i poradniach dietetycznych, placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach), salonach kosmetycznych i SPA, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową

  Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poradnictwa dietetycznego i dietetyki klinicznej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo żywieniowe
  • Dietetyka kliniczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUKI O RODZINIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia przygotowują do pracy w następujących zawodach:

  • Asystent rodziny
  • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Asystent osoby niesamodzielnej
  • Konsultant i doradca w poradniach małżeńsko-rodzinnych

  Tytuł zawodowy  licencjata uprawnia do:

  • podjęcia studiów II stopnia
  • kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauki o rodzinie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie (2)

STUDENT Ocena odpowiedz

OK :)

Gość Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia ????