O Wydziale

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest najlepszą polską badawczą instytucją ekonomiczną, czołową badawczą instytucją ekonomiczną w Europie oraz najwyżej ocenianym wydziałem kształcącym w zakresie nauk ekonomicznych.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1953 roku. Od początku funkcjonowania przywiązuje równą wagę zarówno do wysokiego poziomu działalności naukowo- badawczej, jak i działalności dydaktycznej. Przekłada się to na sukcesy studentów, czołowe pozycje w krajowych i międzynarodowych rankingach, jak również najwyższe noty w zestawieniach oceniających jakość kształcenia oraz dorobek i potencjał badawczy.

Działalność naukowo- badawcza

Potwierdzeniem poziomu prowadzonych przez wydział badań są liczne publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także wysokie pozycje w bazie RePEc- Research Papers in Economics, zajmującej się rozpowszechnianiem badań w obszarze ekonomii i nauk pokrewnych. Obecnie, na wydziale prowadzonych jest ponad sześćdziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, WNE organizuje i współorganizuje prestiżowe spotkania i konferencje, na czele z: Warsaw International Economic Meeting, Polish Law and Economics Conferences czy RCEA Warsaw Money- Macro- Finance Conference.

Studia

Wydział Nauk Ekonomicznych prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. W grupie realizowanych kierunków znajdują się: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria oraz kierunki anglojęzyczne takie jak: International Economics, Quantitative Finance oraz Data Science and Business Analytics. Ponadto, we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, wydział realizuje interdyscyplinarną specjalność na studiach licencjackich: “Międzykierunkowe studia ekonomiczno- matematyczne”.

Studia ekonomiczne prowadzone przez WNE od lat zajmują najwyższe pozycje w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach. W tegorocznym notowaniu magazynu „Perspektywy” kierunek Ekonomia został uznany za najlepszy w kraju, natomiast drugą pozycję zajął kierunek Finanse i rachunkowość. Warto również zaznaczyć, że Wydział Nauk Ekonomicznych jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który może poszczycić się trzema Certyfikatami Doskonałości Kształcenia.

Oferta dydaktyczna jest stale aktualizowana i wzbogacana, między innymi dzięki aktywnej współpracy z funkcjonującą przy wydziale Radą Pracodawców, będącą organem doradczym w zakresie budowania relacji między uczelnią a biznesem oraz dostosowywania programów kształcenia do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Sukcesy

Od lat studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych odnoszą liczne sukcesy w prestiżowych konkursach, odbywających się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W ubiegłym roku reprezentanci wydziału zajęli 5. miejsce w międzynarodowym konkursie Rotman International Trading Competition, absolwent studiów licencjackich został laureatem pierwszej nagrody w XII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu nauk ekonomicznych, a studentka studiów magisterskich została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Ponadto, studenci WNE angażują się we współpracę z czołowymi pracodawcami na polskim i zagranicznym rynku z zakresu bankowości, audytu, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, takimi jak: Deloitte, EY, Goldman Sachs, KPMG, PWC, PKO BP, PZU czy Citi Handlowy.

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych to solidna podstawa i poważny krok w kierunku pewnej, ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Według rankingu dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 roku, opracowanego na podstawie danych Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, absolwenci wydziału osiągają najwyższe średnie zarobki w kraju, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Więcej szczegółowych informacji na temat Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego można znaleźć na stronie internetowej: www.wne.uw.edu.pl

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Iga Ocena odpowiedz

Najwspanialsza uczelnia i cudowny, rodzinny wydział. Nauki ogrom, duże wymagania, ale jest warto! Ekonomia na najwyższym poziomie

Małgosia Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena odpowiedz

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!