ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

 • AUDYT STRATEGICZNY W INSTYTUCJACH PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest m.in. wyposażenie w wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu konsultanta. Wykładowcami studiów są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania, jak również praktycy biznesu. Zajęcia prowadzone przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem, w przeważającej mierze mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć rozwiązywane będą liczne studia przypadków, w których słuchacze rozwiązywać będą rzeczywiste problemy pojawiające się w pracy audytora bądź konsultanta. Unikatową wartością studiów jest zawarty w nim aspekt strategiczny audytu, ukazujący jego znaczenie nie tylko w bieżącej działalności instytucji, ale także w procesie budowy jej strategii. Zwracamy uwagę na takie czynniki, jak określanie szans i zagrożeń instytucji, oraz poszukiwanie źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w dłuższym horyzoncie czasowym. Studia szczególnie przydatne dla kadry zarządzającej instytucji publicznych i prywatnych oraz dla osób zamierzających podjąć pracę w firmach doradczych.

  Dowiedz się więcej

 • DATA SCIENCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH. WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych - tzw. data scientists. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny - Data Science.

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMICZNA ANALIZA DANYCH W PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL I JĘZYKU PROGRAMOWANIA WBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych. Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i  ekonomicznych, dzięki czemu nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres aplikacji analitycznych, statystycznych, czy finansowych. Problemem pozostaje niska efektywność rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów:

  – niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania),

  – niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych. Studia Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA przygotują słuchaczy do pokonania obu wymienionych ograniczeń.

  Dowiedz się więcej

 • METODY STATYSTYCZNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest odświeżenie, uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczestników z zakresu statystyki i ekonometrii od zagadnień najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody analizy danych. Studia mają w całości charakter warsztatowy z naciskiem na stronę aplikacyjną i  samodzielne stosowanie omawianych metod w praktyce. Wszystkie zajęcia prowadzone są przy komputerach. Zakres każdego kursu podzielony jest na kolejne bloki tematyczne. Każdy blok rozpoczyna się od wstępu teoretycznego, będącego przeglądem istniejących metod, ze szczególnym naciskiem na przedstawienie i omówienie czynników, od których powinien być uzależniony wybór właściwej metody. Następnie prezentowane są przykłady praktyczne pozwalające na zastosowanie poznanych metod w pakiecie SAS oraz omówienie i interpretację uzyskanych wyników. Ostatnim elementem każdego bloku jest zestaw samodzielnych ćwiczeń wykonywanych przez uczestników, pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO, EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Prawo bankowe, Prawo pracy, Prawo cywilne, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, Mikro-i makroekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, Instrumenty finansowe, Rachunkowość, Negocjacje, Windykacja należności. Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z  trzech dziedzin, koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala podjąć decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych instrumentów finansowych, zarządzania finansami łącznie z oceną prawnych możliwości kształtowania stosunków z innymi przedsiębiorstwami, bankami i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu potencjału kadrowego firmy (prawo pracy, zarządzanie kapitałem społecznym), kształtowaniu rynku (marketing i prawo handlowe) ale także pozwala uzyskać widzę pozwalająca podejmować decyzje dotyczące struktury organizacyjnej firmy, ubezpieczania ryzyka jej  działalności, a także przewidywania warunków jej działania w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, ANALIZA I INTERPRETACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa jest istotnym elementem wsparcia dla funkcjonowania instytucji gospodarki rynkowej. Poznanie metod poszukiwania, analizy i interpretacji informacji gospodarczych, ekonomicznych i finansowych pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem oraz podejmowanie przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Celem studiów jest przedstawienie wiedzy o przeprowadzaniu pełnej analizy sprawozdań finansowych oraz interpretacji danych w  nich zawartych w  oparciu o polskie, międzynarodowe oraz amerykańskie standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Małgosia Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!