ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

ul. Długa 44/50,

00-241 Warszawa

tel.22 55 49 000; 22 55 49 144

fax. 22 831 28 46

e-mail: wne(at)wne.uw.edu.pl

http://www.wne.uw.edu.pl

 • DATA SCIENCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH. WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU R - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych - tzw. data scientists. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny - Data Science.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EKONOMICZNA ANALIZA DANYCH W PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL I JĘZYKU PROGRAMOWANIA WBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych. Microsoft Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem do eksploracji i prezentacji danych. Został stworzony z myślą o zastosowaniach biurowych i  ekonomicznych, dzięki czemu nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres aplikacji analitycznych, statystycznych, czy finansowych. Problemem pozostaje niska efektywność rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie z dwóch powodów:

  – niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajomości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia mechanizmu ich działania),

  – niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych. Studia Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA przygotują słuchaczy do pokonania obu wymienionych ograniczeń.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów podyplomowych jest wzrost wiedzy adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody i ograniczenia). Studia są realizowane z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

  • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
  • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności,
  • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności.
  • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności,
  • przygotowywania opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

  Głównymi adresatami studiów są przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej: kierownicy jednostek organizacyjnych organów administracji państwowej i samorządowej oraz specjaliści zatrudnieni w ww. urzędach zajmujący się problematyką polityki gospodarczej, w tym w szczególności zagadnieniami: innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, rynku pracy, polityką przemysłową, fiskalną, pieniężną i społeczną; dziennikarze zajmujący się problematyką ekonomiczną, w szczególności tematyką polityki gospodarczej oraz innowacyjnością gospodarki; nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczający przedmioty o tematyce ekonomicznej i pokrewnej; inne osoby zainteresowane tematyką studiów, posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia - w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (4)

Iga Ocena

Najwspanialsza uczelnia i cudowny, rodzinny wydział. Nauki ogrom, duże wymagania, ale jest warto! Ekonomia na najwyższym poziomie

Małgosia Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!