• EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - kadry zarządzającej organizacji komercyjnych i non profit, instytucji administracji państwowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEJSKIE STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy z zarządzania i organizacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa gospodarczego, marketingu, handlu międzynarodowego, finansów, zarządzania firmą.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - kadry zarządzającej dużych i małych przedsiębiorstw współpracujących z partnerami zagranicznymi, w tym głównie z krajami UE, Rosją, Ukrainą.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA BHP W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w służbie BHP, bądź wykonywania zadań tej służby (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r.).

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, chcących zajmować się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE, GASTRONOMII I TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje do zarządzania w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych- kadry menadżerskiej, osób zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz osób zainteresowanych poznaniem specyfiki branży.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY, PŁACE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa pracy, płac oraz ubezpieczeń społecznych.

  Wymagania:

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - pracowników służb kadrowo-płacowych, pracowników działalności ubezpieczeniowej oraz kierowników instytucji.

  Dowiedz się więcej

 • WIZERUNEK I PUBLIC RELATIONS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Wizerunek i public relations dają dodatkowe kwalifikacje do budowy strategii public relations, analizy sytuacji społecznych oraz przygotowywania wystąpień publicznych.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (mgr, lic., inż.) po różnych kierunkach, przygotowujących się do pracy w obszarze zagadnień public relations.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje lub aktualizują wiedzę z dziedziny rachunkowości i ekonomiki opodatkowania.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - pracowników służb finansowo-księgowych i kierowników instytucji.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje z zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz kształcą umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, public relations, wizerunku, finansów, podstaw prawnych oraz kompetencji społecznych.

  Wymagania:

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - pracowników oraz kadry zarządzającej fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTEM LECZNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach służby zdrowia.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - osób pracujących, współpracujących lub chcących podjąć pracę w szpitalach, Zakładach Opieki Zdrowotnej, specjalistycznych zespołach diagnostyki medycznej, NFZ i przychodniach.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - pracowników związanych ze sferą IT a w szczególności menedżerów i kierowników zespołów informatycznych, a także osób wspierających ich pracę poprzez analizy, konsulting i audyt.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia dają dodatkowe kwalifikacje z dziedziny zarządzania i ekonomiki zasobami ludzkimi.

  Wymagania: 

  • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole: NIE
  • Tytuł zawodowy magistra: NIE (wystarczą studia I stopnia)
  • Inne:
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych - pracowników przedsiębiorstw, pracowników sektora publicznego i samorządowego

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Michał Ocena

Jeżeli jesteś ambitny to wybór prawa na tym wydziale jest doskonały

Justyna Ocena

Młodym osobom, które chcą w życiu osiągnąć sukces polecam studiowanie na tym uniwersytecie, nawet stosunkowo nudny kierunek jakim jest ekonomia, jest ciekawie prowadzony i zachęca do nauki

Kamil Ocena

Mimo dużej ilości wiedzy teoretycznej zajęcia na politologii i tak są ciekawe a to bardzo duży plus!

Student Ocena

Studiuje tutaj prawo i to był jeden z lepszych wyborów ;)

Eryk Ocena

Jak chcesz się rozwinąć to zacznij tu studiować ;)

Karolina Ocena

Miła atmosfera, super wykładowcy i możliwość rozwoju to cechy, które charakteryzują ten Wydział