AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Advertisement

Dodaj do ulubionych

Audyt wewnętrzny - studia podyplomowe

Studia na kierunku audyt wewnętrzny studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku audyt wewnętrzny - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności audyt wewnętrzny - studia podyplomowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych | audyt wewnętrzny - studia podyplomowe - uczelnie >

Kierunek jest przeznaczony dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy mają już doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, ale także dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość z tym zawodem.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej na stanowiskach związanych z wykonywaniem audytu i kontroli oraz monitorowaniem systemów nadzoru.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Podstawowym wymaganiem rekrutacyjnym na kierunku audyt wewnętrzny jest zwykle ukończenie studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Przeważnie nie jest wymagane doświadczenie w dziedzinie audytu i kontroli. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami, takimi jak np. czesne czy wpisowe. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT WEWNĘTRZNY?

Kierunek audyt wewnętrzny realizowany jest w trybie niestacjonarnym. W niektórych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone także online za pomocą narzędzi do nauki zdalnej. Wśród kadry wykładowczej mogą się znaleźć pracownicy akademiccy uczelni, a także specjalistów, którzy mają doświadczenie w dziedzinie m.in. audytu wewnętrznego czy pracy w charakterze biegłego. Studenci uczestniczą w wykładach teoretycznych oraz ćwiczeniach i warsztatach rozwijających umiejętności praktyczne poprzez np. dyskusje, oraz projekty grupowe i indywidualne. Studia mogą być także czasem realizowane w partnerstwie z firmami audytorskimi, co umożliwia zdobycie cennej wiedzy od przyszłych pracodawców. Słuchacze mają również możliwość przygotowania się do egzaminów na certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku audyt wewnętrzny możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku audyt wewnętrzny zdobywają szeroką wiedzę związaną z wykonywanie kontroli w przedsiębiorstwach i instytucjach. Mogą poznać zasady prowadzenia audytów oraz dowiedzieć się jak poprawnie sporządzić sprawozdania z oceny firmy. W programie mogą się znaleźć także zajęcia omawiające problematykę finansów i rachunkowości w organizacji. Słuchacze często mają także poznać narzędzia komputerowe, które wspomagają pracę audytora. Mogą się dowiedzieć jak identyfikować i przeciwdziałać m.in. nadużyciom gospodarczym, korupcji i oszustwom finansowym. Wykładowcy mogą również przekazać studentom podstawową wiedzę prawniczą.

Przedmioty, które mogą się znaleźć w programie kierunku audyt wewnętrzny, to np.:

  • ryzyko i proces zarządzania ryzykiem
  • rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw
  • kontrola zarządcza
  • audyt informatyczny
  • międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego

Podczas studiów słuchacze poznają kodeks etyki audytora i mogą trenować swoje umiejętności interpersonalne. Czasem mają także możliwość zdobyć informacje na temat zarządzania strategicznego czy odpowiedzialnością społeczną.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT WEWNĘTRZNY?

Studia na kierunku audyt wewnętrzny trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUDYT WEWNĘTRZNY?

Absolwenci kierunku audyt wewnętrzny są przygotowani do pracy zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i prywatnych przedsiębiorstwach. Mogą wykonywać zadania związane z monitorowaniem systemów nadzoru i kontroli. Audytorzy wewnętrzni są poszukiwani w firmach specjalistycznych oferujących usługi kontrolerskie, a także komórkach zajmujących się oceną i badaniem zgodności różnych aspektów firmy z obecnie panującymi przepisami. Absolwenci mogą spróbować swoich sił również jako doradcy w biurach consultingowych.

Możliwości zatrudnienia po kierunku audyt wewnętrzny to m.in.:

  • kontroler wewnętrzny
  • audytor wewnętrzny

 

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia