Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów ekonomia

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Mogą prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych, pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

  Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka działalności przedsiębiorstw
  • Finanse przedsiębiorstw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomia menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka działalności przedsiębiorstw
  • Finanse przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomia menedżerska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Kierunek wspólny z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów

  w zakresie aparatura medyczna:

  • programowanie aparatury pomiarowej, promieniowanie jonizujące i ochrona radiologiczna, analiza i przetwarzanie obrazów medycznych, chirurgia robotyczna.

  w zakresie protetyka i implantologia:

  • projektowanie protez i implantów, prototypowanie protez i implantów, nanotechnologie i nanomateriały, lasery w medycynie.

  Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu: matematyki, biofizyki, anatomii, biomechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów, implantów, diagnostyki obrazowej, informatyki stosowanej oraz projektowania i zaawansowanego druku 3D.

  Absolwenci inżynierii biomedycznej znajdą pracę w jednostkach badawczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych, a także w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki. Specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania.

  Dynamiczny rozwój modelowania 3D sprawia, że absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna z łatwością znajdą pracę w ośrodkach zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju i stopnia złożoności elementów konstrukcyjnych za pomocą druku 3D poprzez zaprojektowanie lub wykorzystanie skaningu 3D.

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci będą posiadać wiedzę z zakresu: matematyki, biofizyki, anatomii, biomechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów, implantów, diagnostyki obrazowej, informatyki stosowanej oraz projektowania i zaawansowanego druku 3D.

  Absolwenci inżynierii biomedycznej znajdą pracę w jednostkach badawczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych, a także w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki. Specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania.

  Dynamiczny rozwój modelowania 3D sprawia, że absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna z łatwością znajdą pracę w ośrodkach zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju i stopnia złożoności elementów konstrukcyjnych za pomocą druku 3D poprzez zaprojektowanie lub wykorzystanie skaningu 3D.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Protetyka i implantologia
  • Aparatura medyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Protetyka i implantologia
  • Aparatura medyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

 • INŻYNIERIA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów inżynieria danych

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci – inżynierowie danych – posługują się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Mają umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji.

  Dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują ich do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT we współczesnych organizacjach. Mogą występować w roli administratorów danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektantów i programistów rozwiązań informatycznych do analizy danych.

  Mogą również występować jako specjaliści w działach analiz, zarówno w obszarze działalności operacyjnej, jak i zarządczej. Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji.

  Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowych specjalistów – dostawców usług.

  Mogą być zatrudniani jako administratorzy danych, projektanci lub analitycy na samodzielnych stanowiskach lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych i modelowanie
  • Inżynieria zasobów danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka danych i modelowanie
  • Inżynieria zasobów danych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów logistyka

  Sylwetka absolwenta to studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedmiotów podstawowych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą podstaw nauk ekonomicznych, zarządzania i informatyki, a także umiejętności menedżerskie. Są wyposażeni we wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz recyklingu, infrastruktury logistycznej oraz procesów transportowych.

  Posiadają także umiejętności wykorzystania systemów informatycznych oraz technik inżynierskich przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych. Są przygotowani do świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji, dotyczących projektowania procesów logistycznych oraz zarządzania tymi
  procesami.

  Posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, kosztami logistycznymi oraz personelem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności menedżerskie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne
  • Projektowanie systemów logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne
  • Projektowanie systemów logistycznych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

 • ZARZĄDZANIE BIZNESOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów zarządzanie biznesowe

  Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:

  ekonomia menedżerska, organizacja i zarządzanie, psychologia i socjologia w biznesie, przywództwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym, zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka, gospodarka elektroniczna, zarządzanie projektami e-commerce, Design Thinking, prowadzenie i optymalizacja kampanii internetowych.

  Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia

  Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych i wspomagających w systemie zarządzania, menadżerskich średniego szczebla, doradców, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Kształcenie w zakresie zarządzanie ryzykiem umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menedżer ryzyka, specjalista ds. ryzyka rynkowego oraz różnych stanowiskach związanych z analizą i kontrolą ryzyka finansowego, rynkowego, kredytowego, ubezpieczeń, kontrolą jakości, audytem wewnętrznym, ochroną danych osobowych. Kształcenie w zakresie e-commerce umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menadżer/specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, specjalista CRM, specjalista SEO.

  Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia, w szczególności w zakresie ekonomii menedżerskiej, a także studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej na kierunkach: Przywództwo biznesowe oraz Executive Master of Business Administration (MBA), może również uczestniczyć w kursach: Coaching w biznesie, Planowanie i zarządzanie projektami MS Project.

  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Wybrane przedmioty, które obejmuje program studiów:

  ekonomia menedżerska, organizacja i zarządzanie, psychologia i socjologia w biznesie, przywództwo biznesowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym, zastosowanie metod symulacyjnych w kwantyfikacji ryzyka, gospodarka elektroniczna, zarządzanie projektami e-commerce, Design Thinking, prowadzenie i optymalizacja kampanii internetowych.

  Kompetencje absolwenta a perspektywy zatrudnienia po studiach pierwszego stopnia

  Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych i wspomagających w systemie zarządzania, menadżerskich średniego szczebla, doradców, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Kształcenie w zakresie zarządzanie ryzykiem umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menedżer ryzyka, specjalista ds. ryzyka rynkowego oraz różnych stanowiskach związanych z analizą i kontrolą ryzyka finansowego, rynkowego, kredytowego, ubezpieczeń, kontrolą jakości, audytem wewnętrznym, ochroną danych osobowych. Kształcenie w zakresie e-commerce umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menadżer/specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, specjalista CRM, specjalista SEO.

  Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia, w szczególności w zakresie ekonomii menedżerskiej, a także studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej na kierunkach: Przywództwo biznesowe oraz Executive Master of Business Administration (MBA), może również uczestniczyć w kursach: Coaching w biznesie, Planowanie i zarządzanie projektami MS Project.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-commerce
  • Zarządzanie ryzykiem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-commerce
  • Zarządzanie ryzykiem

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Kielcach - Politechnika Świętokrzyska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych – także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Zarządzanie produkcją i innowacjami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Inżynieria proekologiczna
  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Zarządzanie produkcją i innowacjami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Świętokrzyska

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Robert Ocena odpowiedz

Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, dzięki której można zdobyć świetne wykształcenie i zrobić poważny krok w dorosłość, w zawodową karierę. Bardzo polecam to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe.

Mateusz Ocena odpowiedz

Studiuję Zarządzanie i inżynierię produkcji bo chciałem połączyć swoje zdolności techniczne z pewną smykałką do biznesu. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej dają mi możliwość rozwijania tych umiejętności, które być może dla innych są niepasujące do siebie.