Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Politechnika Świętokrzyska

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce

tel. 41 34 24 440

fax: 41 34 24 306

e-mail: wzimk@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-zarzadzania-i-modelowania-komputerowego/

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Ekonomia

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Mogą prowadzić analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych na kanonach nauk ekonomicznych i społecznych, pracować w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych. Posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiadają także umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik i metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej, w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

  Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zasobów przez podmioty sektora publicznego i prywatnego w różnych segmentach rynku.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka działalności przedsiębiorstw
  • Finanse przedsiębiorstw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomia menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka działalności przedsiębiorstw
  • Finanse przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Ekonomia menedżerska

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Inżynieria danych

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci – inżynierowie danych – posługują się współczesnymi narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Mają umiejętność projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno-informacyjnych we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w organizacji.

  Dysponują wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują ich do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT we współczesnych organizacjach. Mogą występować w roli administratorów danych systemów informacyjno-analitycznych (klasy Business Intelligence oraz Big Data), projektantów i programistów rozwiązań informatycznych do analizy danych. Mogą również występować jako specjaliści w działach analiz, zarówno w obszarze działalności operacyjnej, jak i zarządczej.

  Powszechność stosowania rozwiązań informatycznych w działalności zarządczej, operacyjnej (produkcja, handel, usługi, logistyka, marketing itp.), pomocniczej (księgowość, finanse, controlling) oraz rozwój technologii IT sprawiają, że narasta lawinowo ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji.

  Pojawia się zapotrzebowanie – szczególnie w małych i średnich firmach – na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi. Praktyczność i interdyscyplinarność kierunku inżynieria danych sprawia, że absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwie lub występować w roli kontraktowych specjalistów – dostawców usług.

  Mogą być zatrudniani jako administratorzy danych, projektanci lub analitycy na samodzielnych stanowiskach lub w działach: IT, logistyki zaopatrzenia lub dystrybucji, sprzedaży, marketingu, controllingu, rozwoju nowych produktów, zarządzania relacjami z klientami, analiz statystycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka danych i modelowanie
  • Inżynieria zasobów danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka danych i modelowanie
  • Inżynieria zasobów danych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Logistyka

  Sylwetka absolwenta to studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu przedmiotów podstawowych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą podstaw nauk ekonomicznych, zarządzania i informatyki, a także umiejętności menedżerskie. Są wyposażeni we wszechstronną i zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz recyklingu, infrastruktury logistycznej oraz procesów transportowych.

  Posiadają także umiejętności wykorzystania systemów informatycznych oraz technik inżynierskich przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych. Są przygotowani do świadczenia usług doradczych, wspomagania i samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji, dotyczących projektowania procesów logistycznych oraz zarządzania tymi procesami.

  Posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, kosztami logistycznymi oraz personelem. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności menedżerskie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne
  • Projektowanie systemów logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie logistyczne
  • Projektowanie systemów logistycznych

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Sylwetka absolwenta po studiach pierwszego stopnia

  Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

  Sylwetka absolwenta po studiach drugiego stopnia

  Absolwenci posiadają dodatkowo kwalifikacje pozwalające na organizowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowanie i wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych. Mogą również kierować przedsięwzięciami z zaangażowaniem dużych środków finansowych – także w ramach Unii Europejskiej, uczestniczyć w pracach zarządów i rad nadzorczych organizacji produkcyjnych, usługowych i finansowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Zarządzanie produkcją i innowacjami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Inżynieria proekologiczna
  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
  • Zarządzanie produkcją i innowacjami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria zarządzania
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka z astronomią, fizyka, chemia, informatyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest bycie absolwentem studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Robert Ocena

Politechnika Świętokrzyska to prestiżowa uczelnia, dzięki której można zdobyć świetne wykształcenie i zrobić poważny krok w dorosłość, w zawodową karierę. Bardzo polecam to miejsce. Jest naprawdę wyjątkowe.

Mateusz Ocena

Studiuję Zarządzanie i inżynierię produkcji bo chciałem połączyć swoje zdolności techniczne z pewną smykałką do biznesu. Studia na Politechnice Świętokrzyskiej dają mi możliwość rozwijania tych umiejętności, które być może dla innych są niepasujące do siebie.