ul. Nowoursynowska 159,

02-787 Warszawa, Budynek nr 34

fax: (22) 5938511,

e-mail: dwtd@sggw.pl

http://wtd.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159,

02-787 Warszawa, Budynek nr 34

fax: (22) 5938511,

e-mail: dwtd@sggw.pl

http://wtd.sggw.pl/

 • TECHNOLOGIA DREWNA Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek technologia drewna należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jednak ze względu na swoją specyfikę zawiera wiele elementów z obszaru nauk technicznych, co ma uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebowaniu gospodarczym szeroko rozumianego przemysłu drzewnego; jest kierunkiem interdyscyplinarnym, zwiazanym z takimi kierunkami, jak: leśnictwo, inżynieria materiałowa, wzornictwo, budownictwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, konstrukcje meblarskie, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, konserwacja wyrobów zabytkowych
  studia II stopnia: ekonomika i organizacja drzewnictwa, patologia drewna, suszarnictwo, nauka o drewnie egzotycznym, modyfikacja drewna, techniki zdobnicze mebli w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: zarządzania i technik komputerowych w inżynierii materiałów drzewnych, konstrukcji drewnianych i meblarskich, konserwacji drewna zabytkowego
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie projektowania procesów mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji mebli i wyrobów z drewna
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  drzewnictwo i meblarstwo to jedne z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu – ponad 65 tysięcy podmiotów (firm), którym brakuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej; absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego, firmach handlowych, biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków Wydział Technologii Drewna realizuje program staży zawodowych w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej, po których najlepsi studenci otrzymują propozycje pracy
  Wymagania rekrutacyjne:

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia drewna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia drewna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu inżyniera.

   

  Dowiedz się więcej

 • MEBLARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  kierunek meblarstwo należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obejmując przy tym wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich; jest to kierunek unikatowy, zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna wspólnie z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce; studenci zapoznają się z tematyką materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowszych trendów konstrukcyjnych i projektowych, korzystają też z nowoczesnych programów komputerowych służących nie tylko do projektowania ale i obsługi maszyn i urządzeń CNC; kierunek meblarstwo jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym, częściowo związanym z kierunkiem technologia drewna oraz pośrednio z takimi kierunkami, jak inżynieria materiałowa, wzornictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki; absolwenci kierunku meblarstwo mogą liczyć na szybkie znalezienie pracy w zawodzie dzięki współpracy Wydziału z największymi przedsiębiorstwami meblarskimi w Polsce, m.in. Fabryki Mebli Forte SA, Nowy Styl Group, Bydgoskie Fabryki Mebli
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  style w meblarstwie, towaroznawstwo drzewne z elementami tartacznictwa, biodegradacja materiałów drzewnych i niedrzewnych, tworzywa sztuczne i tkaniny w meblarstwie, fizyka naturalnych materiałów włóknistych, podstawy projektowania w systemach CAD, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i technologie mebli skrzyniowych, konstrukcje i technologie mebli szkieletowych i tapicerowanych, podstawy technologii tworzyw drzewnych, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, eksploatacja obrabiarek i narzędzi w produkcji mebli, rozwój nowego produktu, techniki zdobnicze mebli; przedmioty specjalizacyjne: projektowanie i wytwarzanie mebli o metalowej konstrukcji nośnej, technologie klejenia w meblarstwie, systemy CAM w produkcji mebli, podstawy aranżacji wnętrz, systemy MRP/ERP, zarządzanie małym przedsiębiorstwem
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci kierunku meblarstwo to specjaliści o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie; posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz; absolwenci dysponują umiejętnościami niezbędnymi do
  pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej; absolwenci studiów I stopnia mają możliwość i predyspozycje do kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku technologia drewna, ewentualnie na kierunkach pokrewnych
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 23 tysięcy podmiotów, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób; przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów; absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym; studenci ostatnich semestrów mogą ubiegać się o płatne staże w największych firmach sektora meblarskiego, m.in. w Fabrykach Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, w Nowy Styl Group
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Meblarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)