• TECHNOLOGIA DREWNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Wraz z dynamicznym rozwojem sektora drzewno-meblarskiego wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii drewna. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych, konstrukcje meblarskie, ochrona i konserwacja drewna. Studenci zdobywają umiejętności uszlachetniania drewna i tworzyw drzewnych czy konserwacji wyrobów zabytkowych.
  Dzięki współpracy wydziału z największymi przedsiębiorstwami sektora drzewnego w Polsce, studenci mogą odbywać w nich praktyki, a często zdobyć zatrudnienie. Absolwenci to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mogą podjąć pracę w dużych korporacjach sektora drzewnego jako technolodzy procesów produkcyjnych, kupcy strategiczni lub projektanci mebli. Wielu z nich prowadzi własne firmy drzewne lub wykonuje prace z zakresu szeroko rozumianej konserwacji drewna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia drewna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEBLARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Program studiów został zaprojektowany we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce, a studenci są objęci programem płatnych staży. Poznają specyfikę materiałów wykorzystywanych w meblarstwie i najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe. Korzystają z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci przygotowani są do pracy w zakładach branży meblarskiej, biurach projektowych, firmach i przedstawicielstwach handlowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku meblarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: