ul. Nowoursynowska 159,

02-787 Warszawa, Budynek nr 34

fax: (22) 5938511,

e-mail: dwtd@sggw.pl

http://wtd.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159,

02-787 Warszawa, Budynek nr 34

fax: (22) 5938511,

e-mail: dwtd@sggw.pl

http://wtd.sggw.pl/

 • TECHNOLOGIA DREWNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci technologii drewna to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mogą podjąć pracę w dużych korporacjach sektora drzewnego jako technolodzy procesów produkcyjnych, kupcy strategiczni lub projektanci mebli. Wielu z nich prowadzi własne firmy drzewne lub wykonuje prace z zakresu szeroko rozumianej konserwacji drewna.
  W programie studiów m.in.: STUDIA I STOPNIA: struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, konstrukcje meblarskie, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, konserwacja wyrobów zabytkowych.
  STUDIA II STOPNIA: ekonomika i organizacja drzewnictwa, patologia drewna, suszarnictwo, nauka o drewnie egzotycznym, modyfikacja drewna, techniki zdobnicze mebli.
  W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:
  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych,
  • konstrukcje drewniane i meblarskie,
  • konserwacja drewna zabytkowego – jedyna taka specjalizacja w Polsce.
  Sektor drzewno-meblarski w Polsce to aktualnie najbardziej dynamiczny obszar przemysłu – ponad 65 tys. firm, które zatrudniają ponad ćwierć miliona osób. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii drewna. Wydział współpracuje z największymi przedsiębiorstwami sektora drzewnego w Polsce, takimi jak: IKEA Industry, Pfleiderer, Homag Polska, Festool, STEICO, TEKNIKA S.A., FAKRO, ERKADO, PORTA KMI POLAND, Leitz, GTV i inne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne:

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia drewna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia drewna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu inżyniera.

   

  Dowiedz się więcej

 • MEBLARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Meblarstwo to kierunek studiów, którego program został zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce. Studenci poznają specyfikę materiałówwykorzystywanych w meblarstwie, najnowsze trendy konstrukcyjne i projektowe, korzystają też z nowoczesnych programów służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn iurządzeń CNC.
  Absolwenci meblarstwa to specjaliści o ugruntowanej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, a także organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem. Mają umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali (od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych), a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.
  WE WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM
  Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 27 tys. podmiotów gospodarczych, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Obecnie branża zatrudnia ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Meblarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, biologia, fizyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: