• WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kierunku wokalistyka jest wykształcenie absolwenta, który bdzie wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umoliwiającej pracę sceniczną, estradową i koncertową. W trakcie studiów kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, fortepian ogólny, literatura specjalistyczna, podstawy śpiewu solowego, zespoły wokalne, gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, współpraca z korepetytorem, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, śpiew solowy, przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni. Absolwenci wokalistyki są gotowi do podjęcia działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Niektórzy podejmują pracę w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka jest:

  • Wykonanie utworu
  • Kształcenie słuchu
  • Kolokwium z wiedzy dot. kierunku studiów
  • Rozmowa kwalifikacyjna 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest egzamin ze śpiewu solowego oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

rzymianin Ocena

uczelnia nowoczesna, ale ludzie beznadziejni


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


PODYPLOMOWE