• BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Idealny kandydat

  • jest sprawny fizycznie
  • interesuje się zagadnieniami w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego
  • planuje pracować w instytucjach zajmujących się realizacją polityki bezpieczeństwa, polityki prozdrowotnej, doradztwem lub upowszechnianiem wiedzy z zakresu  aktywności fizycznej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa
  • Zarządzanie w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa
  • Zarządzanie w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne jest: odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia we Wrocławiu - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- kierunek studiów sport

  IDEALNY KANDYDAT:
  - jest sprawny fizycznie,
  - interesuje się zagadnieniami w obszarze sportu,
  - ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

  ABSOLWENT:

  - pracuje jako trener sportowy lub menedżer sportu, w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport,
  - samodzielnie rozwiązuje problemy związane z organizacją oraz prowadzeniem treningów,
  - zna i potrafi wprowadzać zasady przygotowania motorycznego sportowców,
  - zna zasady rządzące sportem i organizacją sportu,
  - potrafi przekazać wiedzę i informacje,
  - potrafi promować sport i rekreację.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Trener

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Sport paraolimpijski
  • Menedżer organizacji sportowej
  • Odnowa biologiczna w sporcie
  • żywienie i suplementacja w sporcie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Trener

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Trener
  • Trener przygotowania motorycznego
  • Sport paraolimpijski
  • Menedżer organizacji sportowej
  • Odnowa biologiczna w sporcie
  • żywienie i suplementacja w sporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I° stopnia na dowolnym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia we Wrocławiu - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- kierunek studiów turystyka i rekreacja

  IDEALNY KANDYDAT:
  - jest ciekawy świata,
  - potrafi pracować z grupą,
  - swobodnie nawiązuje kontakty,
  - potrafi szybko podejmować trudne decyzje.


  ABSOLWENT:
  - pracuje jako:
  opiekun osób i grup turystycznych,
  menedżer projektów turystycznych i rekreacyjnych,
  instruktor różnorodnych aktywności ruchowych,
  specjalista w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
  specjalista administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach społecznych,
  - prowadzi własne biuro podróży, agencję podróży, firmę specjalizującą się w organizacji turystyki i rekreacji,
  - projektuje i wdraża oferty turystyczne i rekreacyjne,
  - zarządza zespołem,
  - zna prawa ekonomii i sprawnie posługuje się językiem obcym,
  - na poziomie licencjackim uzyskał stopnie instruktorskie ze specjalizacji rekreacyjnych i sportowych,
  - posiada praktyczne kompetencje do bycia opiekunem, animatorem, liderem, instruktorem, trenerem oraz menedżerem w różnych dziedzinach z obszaru turystycznego i rekreacyjnego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animator turystyki aktywnej
  • Trener sportów rekreacyjnych
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer usług turystycznych
  • Menedżer usług rekreacyjnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animator turystyki aktywnej
  • Trener sportów rekreacyjnych
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer usług turystycznych
  • Menedżer usług rekreacyjnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Wrocław - kierunek Wychowanie fizyczne

  IDEALNY KANDYDAT
  - posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
  - jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
  - jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

  ABSOLWENT

  - może zostać nauczycielem, trenerem, instruktorem,
  - może pracować w szkole, siłowni, klubie fitness, prowadzić własną działalność, być trenerem osobistym a także zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach,  zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  - jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej,
  - posiada umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
  - potrafi współpracować i współdziałać ze specjalistami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w oświacie
  • Gerokinezjologia
  • Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w oświacie
  • Gerokinezjologia
  • Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Student stacjonarny Ocena odpowiedz

Super Uczelnia !! Rewelacyjnie spędziłam czas. Nie wiem skąd poniższe opinie? - Ja Polecam

student. Ocena odpowiedz

Najgorsza uczelnia jaką można wybrać. Przy naborze na dany kierunek nie ma konkretnych informacji na temat systemu kształcenia, liczby zjazdów i ich częstotliwości. Nikt nie liczy się ze studentami. Na nowych kierunkach studenci są traktowani jak króliki doświadczalne, o czym są wręcz jawnie informowani. Ewentualne skargi nie mają większego znaczenia, ponieważ władze uczelni uważają się za najmądrzejsze i nie biorą ich pod uwagę. Z resztą większość wykładowców również się za takich uważa. Tam student ma niestety tylko same obowiązki, żadnych praw. Sesja czasami trwa 1 weekend, a ewentualne poprawki trzeba robić kosztem innych zajęć. Przeważnie w trakcie trwania nauki jest przynajmniej jeden aneks podnoszący opłatę za studia, o czym studenci dowiadują się dosłownie przed samą wpłatą za kolejny semestr. Uczelnia jest nastawiona po prostu na ściąganie pieniędzy od studentów, w każdy możliwy sposób, a nie na dobre wykształcenie swoich podopiecznych. Ogólnie strata czasu i pieniędzy. Nie polecam uczelni.

Student AWF Ocena odpowiedz

Wykładowcy którzy pracują na uczelni nie są w ogóle obiektywni , nie wstawiają się na konsultacje, zgłoszenie skargi na jakiego kol wiek wykładowce grozi dużo większym pogorszeniem sytuacji , brak szacunku do studenta ! Nie polecam tej uczelni !!

rambo Ocena odpowiedz

wybrałem studia wychowanie fizyczne bo nie wiedziałem co chcę dalej w życiu robić, a uczyć mi się nie chciało. Pewnie będę panem od WF i będę trenował gimbazę