Dodaj do ulubionych

Sport studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Sport to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku sport, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka, wiedzy o społeczeństwie + egzaminy wstępne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SPORT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sport

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku sport

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Jednostka prowadząca

Sport stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE SPORT JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 28.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 28.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 12.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 12.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 26.07.2021
do 10.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 19.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku sport

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując sport

Program studiów i przedmioty

Dzięki tym studiom dowiesz się jak aktywnie uczestniczyć w procesie towrzenia nowych miejsc pracy w sporcie, jak zarządzać stowarzyszeniami sportowymi oraz publicznymi instytucjami sportowymi.

W ramach treści podstawowych kształcenia będziesz realizować przedmioty z zakresu takich dziedzin jak anatomia i antropologia, fizjologia i biochemia, psychologia i pedagogika, ekonomia, zarządzanie i marketing, historia sportu i socjologia sportu.

W zakresie treści kierunkowych będzie to teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoria i metodyka różnych dyscyplin sportu, biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie, zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, prawa w sporcie czy biomechanika sportu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami i technikami stosowanymi w antropologii
 • opisu i rozumienia procesów biochemicznych zachodzących w organizmie sportowca
 • mechanizmów urynkowienia sportu

Jak wyglądają studia na kierunku sport?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek sport można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Dla osób którym zależy na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia przeznaczone są studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami o zdrowiu.

 

Studia na kierunku Sport możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek sport będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych, takich jak: medycyna, biologia, psychologia czy ekonomia. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących zajęć powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • organizacja i zarządzanie
 • psychologia sportu
 • teoria wychowania fizycznego

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku sport, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędą szereg umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. W ramach licznych warsztatów nauczą się planowania, realizowania oraz nadzorowania profesjonalnego treningu sportowego.

Ponadto poznają zasady organizacji szkolenia sportowego oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Sport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia. Dla jednych jest prawdziwą pasją, ukojeniem, dla innych sposobem na dobre samopoczucie i pozostanie w formie, a dla jeszcze innych osób jest sposobem na życie, kiedy wykonywany jest zawodowo i profesjonalnie.

Współcześnie obserwujemy tendencję wzrostową w kwestii coraz większego znaczenia sportu i zdrowego trybu życia w społeczeństwie, ale również obserwujemy wysyp bardzo modnych w ostatnich czasach trenerów personalnych, a okazuje się wielokrotnie, że nie na każdego wiedzy możemy polegać.

Sport to jednak nie tylko rywalizacja, trenowanie siebie lub kogoś innego, to również zarządzanie sportowymi infrastrukturami czy klubami sportowymi. Kierunek studiów, który kształci profesjonalistów w tych dziedzinach jest kierunkiem interdyscyplinarnym, poniważ łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, biologii oraz ekonomii.

Jeśli jesteś osobą żywo zainteresowaną sportem, metodami treningowymi, jak ciało ludzkie reaguje na wysiek, jak zarządzać sportem - kierunek studiów sport będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę!

 

5. Gdzie studiować Sport

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Sport:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SPORT STUDIA NIESTACJONARNE

SPORT STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Sport trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku sport będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SPORT STUDIA I STOPNIA

SPORT STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena stanu zdrowia oraz konkurs świadectw dojrzałości.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z :język polski – podstawa lub rozszerzenie, język obcy – podstawa lub rozszerzenie, jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie oraz egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 metrów,

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Przedmioty:

I etap- ocena stanu zdrowia II etap- egzamin wstępny III etap- przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Przedmioty:

Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów, 0-24 punktów za każdy przedmiot). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stac. I stopnia:
96
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
38
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku sport

Praca po studiach

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach sportowych, jako trener czy nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach po ukończeniu odpowiednich specjalizacji.

 

Absolwent kierunku sport znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • administracji instytucji sportowych
 • wykwalifikowany trener personalny
 • kadrach trenerskich
 • szkolnictwie (po ukończeniu kursu nauczycielskiego)
 • klubach i zrzeszeniach sportowych

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SPORT

Komentarze (1)

Josephine odpowiedz

Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's weblog link on your page at suitable place and other person will also do same in support of you. ????