Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Bezpieczeństwo i porządek publiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo i porządek publiczny jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo

Pokaż więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo i porządek publiczny – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | bezpieczeństwo i porządek publiczny - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo i porządek publiczny - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz wewnętrznego. Studenci w ramach kształcenia zapoznają się z technikami, które pomagają przeciwdziałać i likwidować skutki zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa życia, zdrowia oraz mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny w zależności od stopnia, na który się aplikuje, należy dostarczyć świadectwo maturalne lub dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia.

Kierunki studiów, do których zalicza się bezpieczeństwo i porządek publiczny, w ramach rekrutacji przyznają też kandydatom punkty preferencyjne dla absolwentów szkół mundurowych lub pracowników służb specjalnych.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w administracji publicznej oraz służbach mundurowych. Odnajdą się także w organizacjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy na temat aktywności fizycznej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na I stopień, wymagane jest przedstawienie przez kandydata świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, np.:

 • język polski,
 • język obcy,
 • chemia,
 • fizyka,
 • biologia,
 • matematyka,
 • geografia,
 • historia.

Rekrutacja na studia na II stopień skierowana jest z kolei do absolwentów studiów licencjackich, którzy uzyskali tytuł w szkołach umieszczonych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydat powinien być sprawny fizycznie i interesować się zagadnieniami bezpieczeństwa oraz obronności.

Przyznawane są też punkty preferencyjne dla osób pełniących służbę w instytucji systemu bezpieczeństwa państwa, pracowników instytucji bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także dla absolwentów klas mundurowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo i porządek publiczny

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie takich dziedzin nauki, jak m.in. medyczne, nauki o zdrowiu, o kulturze fizycznej, społeczne czy o bezpieczeństwie.

Wśród przykładowych przedmiotów ujętych w programie kształcenia znajdują się zagadnienia z zakresu samoobrony, ćwiczeń siłowych, pływania, policyjnych technik walki wręcz.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • technik wspomagających zwalczanie przestępczości,
 • oceny stanu zagrożeń oraz monitorowania ich w ujęciu społecznym, politycznym czy ekonomicznym,
 • technik zabezpieczania imprez masowych.

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny?

1. Typ i tryb studiów

Bezpieczeństwo i porządek publiczny to kierunek, który obejmuje program z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o kulturze fizycznej oraz społecznych.

Uczestnicy mają do wyboru jedną spośród kilku specjalności, m.in. administracji bezpieczeństwa, zarządzania w instytucjach systemu bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w dni powszechne w godzinach ustalonych w planie lub w trybie zjazdów weekendowych na Uczelni.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć obejmuje autorską siatkę dydaktyczną, której celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz porządku publicznym. W ramach kształcenia studenci zyskują wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie taktyki operacyjnej, technik interwencyjnych oraz prewencji zagrożeń.

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

 • system ratowniczy w zarządzaniu kryzysowym,
 • instytucje policyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • rola i zadania instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • standardy ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo i porządek publicznystudenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych praktyków zawodowych. Dzięki temu mogą zyskać cenną wiedzę oraz zapoznać się z ich spostrzeżeniami.

Uczą się przeprowadzania wnikliwych analiz zjawisk powiązanych z kwestiami bezpieczeństwa w wielu wymiarach. Zdobywają także wiedzę w zakresie planowania przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Bezpieczeństwo i porządek publiczny to studia o wyjątkowej siatce dydaktycznej, które łączą w sobie nauki medyczne, społeczne, fizyczne. Uczestnicy zdobywają więc wiele umiejętności, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. To idealny kierunek dla osób, wiążących swoją przyszłość zawodową z jednostkami odpowiedzialnymi za realizowanie polityki bezpieczeństwa oraz prozdrowotnej.

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo i porządek publiczny

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek bezpieczeństwo i porządek publiczny:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo i porządek publiczny realizowany jest na pierwszym oraz drugim stopniu w trakcie trzech lub dwóch lat. Po ukończeniu studiów obronie pracy dyplomowej otrzymuje się tytuł licencjata lub magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów bezpieczeństwo i porządek publiczny są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizowanie polityki bezpieczeństwa oraz prozdrowotnej.

Odnajdą się także w doradztwie lub w firmach upowszechniających wiedzę na temat aktywności fizycznej. Mogą pracować również w oddziałach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz organizacjach oświaty.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • instruktor wybranej dyscypliny sportu,
 • instruktor aktywnego wypoczynku.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i porządek publiczny studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo i porządek publiczny studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i porządek publiczny studia I stopnia

Bezpieczeństwo i porządek publiczny studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i porządek publiczny

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)