Dodaj do ulubionych

Wychowanie fizyczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku wychowanie fizyczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, dowolne przedmioty + egzamin wstępny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 28.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 28.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 23.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując wychowanie fizyczne

Program studiów i przedmioty

Zatem, jako student tego kierunku możesz spodziewać się w swoim planie zajęć przedmiotów z zakresu takich nauk jak anatomia, antropologia, biochemia, fizjologia, pedagogika, psychologia, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, biomechanika, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, edukacja zdrowotna, emisja głosu, historia kultury fizycznej, metodyka wychowania fizycznego, organizacja i prawo w oświacie, pierwsza pomoc przedmedyczna, rytmika i taniec, sporty indywidualne, sporty zespołowe, teoria sportu czy zabawy i gry ruchowe oraz wiele innych.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowy ciała człowieka z punktu widzenia aktywności fizycznej
 • pomiarów ciała oraz oceny rozwoju fizycznego
 • wykorzystywania parametrów biochemicznych w diagnozowaniu zmian powysiłkowych
 • przeprowadzenia oceny wydolności
 • diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania rónych komponentów sprawności fizycznej
 • rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego
 • stosowania testów sprawności specjalnej

Jak wyglądają studia na kierunku wychowanie fizyczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek wychowanie fizyczne można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami o zdrowiu.

 

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne zakłada realizacje wielu ciekawych zajęć, warsztatów i wykładów akademickich tematycznie powiązanych z naukami biologicznymi, naukami o zdrowiu, medycznymi oraz pedagogicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Biomechanika
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka piłki siatkowej
 • Metodyka wychowania fizycznego

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficja;nych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku wychowanie fizyczne zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznają oni zasady przeprowadzania treningu zdrowotnego oraz siłowego.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu pedagogiki, metodyki i dydaktyki, które wykorzystają w zawodzie trenera lub nauczyciela zajęć wychowania fizycznego.

Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka obcego, dzięki czemu studenci zwiększą swoją szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zdrowe odzywianie, kult ciała, ćwiczenia fizyczne najróżniejszej maści - to jest to, czym ostatnio żyje część naszego społeczeństwa. Biegi, maratony uliczne, ultramaratony, crossfit, siłownia, fitness, tzw. trampoliny, pole dance i wiele, wiele innych - są to przykłady tego, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, dbając o swoją sylwetkę.

Jedni robią to w bardzo tradycyjny sposób, a inni wykorzystują na potęgę najnowsze zdobycze technologiczne, aby sobie pomagać. Jedni robią to tylko dla siebie, inni chwalą się swoimi sukcesami na wszystkich możliwych portalach internetowych, na których są zarejestrowani. Niezależnie od tego, w której grupie się jest - w pewnym stopniu dba się o swoje ciało.

Niejednokrotnie konieczna jest konsultacja z osobą, która posiada szeroką wiedzę na temat ćwiczeń, diety i treningów. Komu ufać? Osobie po kursie trenera personalnego, czy osobie, która ukończyła studia wyższe z zakresu wychowania fizycznego?

Osąd ten pozostawiam Tobie, jednak jeśli jesteś osobą żywo zainteresowaną sportem i chcesz posiąść szeroką wiedzę o wszystkich jego aspektach, a później zawodowo ją wykorzystać - powinieneś zdecydować się na studia na kierunku wychowanie fizyczne.

Musisz wykazywać również zainteresowanie biologią i anatomią człowieka oraz w dużej mierze pedagogiką, ponieważ będziesz spotykał się z tym bardzo często przez lata swoich studiów.

 

5. Gdzie studiować Wychowanie fizyczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wychowanie fizyczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA NIESTACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku wychowanie fizyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA I STOPNIA

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia oraz konkurs świadectw dojrzałości.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z: język polski – podstawa lub rozszerzenie, język obcy – podstawa lub rozszerzenie, jeden z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka - rozszerzenie oraz egzamin sprawnościowy z pływania.

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Przedmioty:

I etap- ocena stanu zdrowia II etap- egzamin wstępny III etap- przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku wychowanie fizyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stac. I stopnia:
216
II stopnia:
96
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
240
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
120
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach stac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek wychowanie fizyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie stac. I stopnia:
32
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk. stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wychowanie fizyczne

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • trener personalny
 • nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia)
 • trener drużynowy
 • instytucjach kultury fizycznej typu AZS

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

Komentarze (5)

Oszukani studenci odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Edit: Chodziło o Lublin.

Kasia W odpowiedzi do: Oszukani studenci odpowiedz

Istnieje ale na wydziale zamiejscowym w Puławach.

awf odpowiedz

jak to nie istnieje??? chyba widzisz na ilu uczelniach możesz go studiować

Oszukani studenci odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Taki kierunek nie istnieje!

don W odpowiedzi do: Oszukani studenci odpowiedz

głupi jesteś???