Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Studia na kierunku wychowanie fizyczne możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 10 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Wychowanie fizyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wychowanie fizyczne +

Studia II stopnia  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Filia AWF w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Wychowanie fizyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wychowanie fizyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Wychowanie fizyczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wychowanie fizyczne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku wychowanie fizyczne możesz podjąć na 27 uczelniach publicznych oraz 10 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | wychowanie fizyczne - uczelnie >

Współczesne studia z wychowania fizycznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku wychowanie fizyczne: instruktor rekreacji ruchowej, instruktor sportu, kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, logorytmika, menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej, menedżer sportu.

 

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku wychowanie fizyczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z: język polski – podstawa lub rozszerzenie, język obcy – podstawa lub rozszerzenie, jeden z przedmiotów dodatkowych:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka - rozszerzenie oraz egzamin sprawnościowy z pływania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wychowanie fizyczne - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując wychowanie fizyczne

Program studiów i przedmioty

Zatem, jako student tego kierunku możesz spodziewać się w swoim planie zajęć przedmiotów z zakresu takich nauk jak anatomia, antropologia, biochemia, fizjologia, pedagogika, psychologia, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, biomechanika, ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne, edukacja zdrowotna, emisja głosu, historia kultury fizycznej, metodyka wychowania fizycznego, organizacja i prawo w oświacie, pierwsza pomoc przedmedyczna, rytmika i taniec, sporty indywidualne, sporty zespołowe, teoria sportu czy zabawy i gry ruchowe oraz wiele innych.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • budowy ciała człowieka z punktu widzenia aktywności fizycznej
 • pomiarów ciała oraz oceny rozwoju fizycznego
 • wykorzystywania parametrów biochemicznych w diagnozowaniu zmian powysiłkowych
 • przeprowadzenia oceny wydolności
 • diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania rónych komponentów sprawności fizycznej
 • rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego
 • stosowania testów sprawności specjalnej

Jak wyglądają studia na kierunku wychowanie fizyczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek wychowanie fizyczne można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy chcieliby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami o zdrowiu.

 

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne zakłada realizacje wielu ciekawych zajęć, warsztatów i wykładów akademickich tematycznie powiązanych z naukami biologicznymi, naukami o zdrowiu, medycznymi oraz pedagogicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Biomechanika
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka piłki siatkowej
 • Metodyka wychowania fizycznego

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych znajduje się na oficja;nych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci kierunku wychowanie fizyczne zdobędą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim poznają oni zasady przeprowadzania treningu zdrowotnego oraz siłowego.

Ponadto rozwiną zdolności z zakresu pedagogiki, metodyki i dydaktyki, które wykorzystają w zawodzie trenera lub nauczyciela zajęć wychowania fizycznego.

Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka obcego, dzięki czemu studenci zwiększą swoją szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zdrowe odzywianie, kult ciała, ćwiczenia fizyczne najróżniejszej maści - to jest to, czym ostatnio żyje część naszego społeczeństwa. Biegi, maratony uliczne, ultramaratony, crossfit, siłownia, fitness, tzw. trampoliny, pole dance i wiele, wiele innych - są to przykłady tego, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, dbając o swoją sylwetkę.

Jedni robią to w bardzo tradycyjny sposób, a inni wykorzystują na potęgę najnowsze zdobycze technologiczne, aby sobie pomagać. Jedni robią to tylko dla siebie, inni chwalą się swoimi sukcesami na wszystkich możliwych portalach internetowych, na których są zarejestrowani. Niezależnie od tego, w której grupie się jest - w pewnym stopniu dba się o swoje ciało.

Niejednokrotnie konieczna jest konsultacja z osobą, która posiada szeroką wiedzę na temat ćwiczeń, diety i treningów. Komu ufać? Osobie po kursie trenera personalnego, czy osobie, która ukończyła studia wyższe z zakresu wychowania fizycznego?

Osąd ten pozostawiam Tobie, jednak jeśli jesteś osobą żywo zainteresowaną sportem i chcesz posiąść szeroką wiedzę o wszystkich jego aspektach, a później zawodowo ją wykorzystać - powinieneś zdecydować się na studia na kierunku wychowanie fizyczne.

Musisz wykazywać również zainteresowanie biologią i anatomią człowieka oraz w dużej mierze pedagogiką, ponieważ będziesz spotykał się z tym bardzo często przez lata swoich studiów.

 

5. Gdzie studiować Wychowanie fizyczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wychowanie fizyczne:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wychowanie fizyczne

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • trener personalny
 • nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach (po ukończeniu studiów pierwszego stopnia)
 • trener drużynowy
 • instytucjach kultury fizycznej typu AZS

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne studia niestacjonarne

Wychowanie fizyczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wychowanie fizyczne studia I stopnia

Wychowanie fizyczne studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Wychowanie fizyczne

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (7)

do a odpowiedz

Hej, ja robiłam równolegle przygotowanie i wf na WSKZ. Studia idealne dla czynnych zawodowo. Studiujesz, keidy masz czas, a kwalifikacje uzyskujesz pełne do pracy jako nauczyciel wf.

A. odpowiedz

Czy ktoś studiuje nauczanie wf i przygotowanie pedagogiczne"? jestem po bezpieczeństwie narodowym i potrzebuje uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Oszukani studenci odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Edit: Chodziło o Lublin.

Kasia W odpowiedzi do: Oszukani studenci odpowiedz

Istnieje ale na wydziale zamiejscowym w Puławach.

awf odpowiedz

jak to nie istnieje??? chyba widzisz na ilu uczelniach możesz go studiować

Oszukani studenci odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Taki kierunek nie istnieje!

don W odpowiedzi do: Oszukani studenci odpowiedz

głupi jesteś???