Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku zarządzanie i dowodzenie dowiedzą się więcej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Ponadto pogłębią swoją wiedzę z zakresu historii polski oraz polityki i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej. Co więcej, nauczą się zarządzania oraz dowodzenia strukturami bezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w instytucjach naukowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, przemyśle obronnym oraz w jednostkach sił zbrojnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek zarządzanie i dowodzenie można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach kandydaci muszą spełnić kilka istotnych wymogów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie to:

 • geografia,

 • informatyka,

 • język obcy,

 • matematyka,

 • wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i dowodzenie stopień: (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe +

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Bezpieczeństwo narodowe to priorytet w polityce państwowej, dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Osoby, którym zależy na objęciu stanowisk kierowniczych i związaniu swojej przyszłości z administracją państwową, powinni aplikować na kierunek zarządzanie i dowodzenie. Dzięki studiom zdobędą wszechstronną wiedzę i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w tym sektorze.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na złożony program nauczania na kierunku zarządzanie i dowodzenie studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, gospodarczych, historycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Jednak przede wszystkim rozwiną cenne umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej pacy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się analizy procesów politycznych, gospodarczych i militarnych. Ponadto poznają zasady kierowania działaniami formacji zorganizowanych oraz wykorzystania technik zarządzania w praktyce. Co więcej, nauczą się analizowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych i podejmowania działań mających im przeciwdziałać. Obowiązkowy element studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Absolwenci kierunku zarządzanie i dowodzenie mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy przemysłu obronnego, jednostek sił zbrojnych, struktur bezpieczeństwa oraz instytucji naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

 • jednostki sił zbrojnych

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • struktury bezpieczeństwa

 • przemysł obronny

 • stanowiska kierownicze

 • centra zarządzania kryzysowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Komentarze (0)