Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku zarządzanie i dowodzenie dowiedzą się więcej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Ponadto pogłębią swoją wiedzę z zakresu historii polski oraz polityki i gospodarki krajowej oraz międzynarodowej. Co więcej, nauczą się zarządzania oraz dowodzenia strukturami bezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w instytucjach naukowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, przemyśle obronnym oraz w jednostkach sił zbrojnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek zarządzanie i dowodzenie można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach kandydaci muszą spełnić kilka istotnych wymogów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie to:

  • Geografia

  • Wiedza o społeczeństwie

  • Matematyka

  • Informatyka

Kandydaci na studia magisterskie muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe +

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Bezpieczeństwo narodowe to priorytet w polityce państwowej, dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Osoby, którym zależy na objęciu stanowisk kierowniczych i związaniu swojej przyszłości z administracją państwową, powinni aplikować na kierunek zarządzanie i dowodzenie. Dzięki studiom zdobędą wszechstronną wiedzę i kwalifikacje potrzebne do podjęcia pracy w tym sektorze.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na złożony program nauczania na kierunku zarządzanie i dowodzenie studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, gospodarczych, historycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Jednak przede wszystkim rozwiną cenne umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej pacy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się analizy procesów politycznych, gospodarczych i militarnych. Ponadto poznają zasady kierowania działaniami formacji zorganizowanych oraz wykorzystania technik zarządzania w praktyce. Co więcej, nauczą się analizowania zagrożeń militarnych i niemilitarnych i podejmowania działań mających im przeciwdziałać. Obowiązkowy element studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie i dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Przedmioty:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie i dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie i dowodzenie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE?

Absolwenci kierunku zarządzanie i dowodzenie mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy przemysłu obronnego, jednostek sił zbrojnych, struktur bezpieczeństwa oraz instytucji naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie i dowodzenie:

  • jednostki sił zbrojnych

  • jednostki administracji rządowej i samorządowej

  • struktury bezpieczeństwa

  • przemysł obronny

  • stanowiska kierownicze

  • centra zarządzania kryzysowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

Komentarze (0)