Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Polscy konserwatorzy dzieł sztuki cieszą się doskonałą opinią i uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Dlatego też Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, jak większość studiów artystycznych, jest chętnie wybieranym kierunkiem edukacji w tym zakresie. Jako absolwent będziesz przywracać dawną świetność nawet najbardziej zniszczonym zabytkom. Jeżeli zatem chciałbyś mieć wpływ na stan naszego dorobku kulturowego to Konserwacja i restauracja dzieł sztuki może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku musisz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, który zazwyczaj składa się z dwóch etapów polegających na oddaniu swoich prac oraz zadania specjalistyczne, głównie z rysunku. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki? Kierunek kształci na kilku specjalizacjach: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby, papieru i skóry lub rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Zajęcia charakteryzuje różnorodności oraz charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są bowiem w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie oraz w obiektach zabytkowych, a ich obszar obejmuje wiele dziedzin artystycznych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki? Jako absolwent będziesz mógł pracować przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych lub muzealnych pracowniach konserwatorskich, ośrodkach badawczych czy naukowych w Polsce, ale też poza granicami kraju. Będziesz także mógł zostać ekspertem w sprawie autentyczności dzieł sztuki. Jeżeli zatem chciałbyś zostać konserwatorem, a dodatkowo interesujesz się sztuką to ten kierunek może być świetnym początkiem twojej kariery zawodowej!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: egzaminy wstępne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Specjalności na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 30.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.08.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
do 22.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 22.09.2020
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
do 02.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.08.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.06.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.09.2020
do 04.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 14.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując konserwację i restaurację dzieł sztuki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy metodologicznej, etycznej, teoretycznej oraz praktycznej o konserwacji oraz restauracji dzieł sztuk,
 • wykonywania szkicu, rysunku i malowidła w różnych technikach; posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi w wybranych materiałach; wypowiedzi artystycznej w oparciu o obserwacje natury z wykorzystaniem znanych technik i technologii, wykorzystywania wiedzy anatomicznej w połączeniu z obserwacji, rozumienia kształtów ciała ludzkiego i konstruowania obrazu ciała ludzkiego na płaszczynie oraz w przestrzeni,
 • wykorzystywania podstawowego aparatu pojęciowego oraz warsztatu historyka sztuki; opisu i interpretacji dzieła sztuki dawnej i współczesnej, w tym datowania, określania szkół artystycznych, cech charakterystycznych warsztatów, twórców i regionów artystycznych; analizy historii pisma, definiowania jego typów oraz orientacji w zasadach brachygrafii, odczytywania prostych tekstów rękopiśmiennych, drukowanych i epigraficznych, opisywania herbu według obowiązujących zasad, identyfikowania w herbarzach,
 • wykonywania inwentaryzacji pomiaroworysunkowej, dokumentacji opisowej, dokumentacji fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk artystycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki, chemii, fizyki czy nauk technicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z tą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Metodyka tworzenia mas i szkliw ceramicznych
 • Archeologia szkła
 • Dokumentacja konserwatorska

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będą miały w dużej części wymiar praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się przeprowadzania prac konserwatorskich, przy zastosowaniu metod z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć specjalistyczną dokumentacje techniczną z przeprowadzanych prac archeologicznych i konserwatorskich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Jednolite studia magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będą trwały sześć lat, czyli dwanaście semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuk w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła jest: 1.Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych2.Wykonanie zadania specjalistycznego

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio oraz autoprezentacji.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
8
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
20
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
27
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • konserwator dzieł sztuki przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych,
 • pracownik w pracowniach konserwatorskich,
 • ekspertem do spraw autentyczności dzieł sztuki,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • restaurator dzieł sztuki.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Komentarze (0)