Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Dodaj do ulubionych

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki studia - kierunek studiów

Studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuk w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła jest: 1.Przesłanie portfolio 2.Wykonanie trzech zadań specjalistycznych; 3. Rozmowa z kandydatem on-line.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jednostka prowadząca

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując konserwację i restaurację dzieł sztuki

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku musisz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, który zazwyczaj składa się z dwóch etapów polegających na oddaniu swoich prac oraz zadania specjalistyczne, głównie z rysunku. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki?

Kierunek kształci na kilku specjalizacjach: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby, papieru i skóry lub rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Zajęcia charakteryzuje różnorodności oraz charakter interdyscyplinarny.

Prowadzone są bowiem w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie oraz w obiektach zabytkowych, a ich obszar obejmuje wiele dziedzin artystycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy metodologicznej, etycznej, teoretycznej oraz praktycznej o konserwacji oraz restauracji dzieł sztuk,
 • wykonywania szkicu, rysunku i malowidła w różnych technikach; posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi w wybranych materiałach; wypowiedzi artystycznej w oparciu o obserwacje natury z wykorzystaniem znanych technik i technologii, wykorzystywania wiedzy anatomicznej w połączeniu z obserwacji, rozumienia kształtów ciała ludzkiego i konstruowania obrazu ciała ludzkiego na płaszczynie oraz w przestrzeni,
 • wykorzystywania podstawowego aparatu pojęciowego oraz warsztatu historyka sztuki; opisu i interpretacji dzieła sztuki dawnej i współczesnej, w tym datowania, określania szkół artystycznych, cech charakterystycznych warsztatów, twórców i regionów artystycznych; analizy historii pisma, definiowania jego typów oraz orientacji w zasadach brachygrafii, odczytywania prostych tekstów rękopiśmiennych, drukowanych i epigraficznych, opisywania herbu według obowiązujących zasad, identyfikowania w herbarzach,
 • wykonywania inwentaryzacji pomiaroworysunkowej, dokumentacji opisowej, dokumentacji fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk artystycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu historii sztuki, chemii, fizyki czy nauk technicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z tą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Metodyka tworzenia mas i szkliw ceramicznych
 • Archeologia szkła
 • Dokumentacja konserwatorska

Studenci będą także zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będą miały w dużej części wymiar praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jako student nauczysz się przeprowadzania prac konserwatorskich, przy zastosowaniu metod z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć specjalistyczną dokumentacje techniczną z przeprowadzanych prac archeologicznych i konserwatorskich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Polscy konserwatorzy dzieł sztuki cieszą się doskonałą opinią i uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Dlatego też Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, jak większość studiów artystycznych, jest chętnie wybieranym kierunkiem edukacji w tym zakresie.

Jako absolwent będziesz przywracać dawną świetność nawet najbardziej zniszczonym zabytkom. Jeżeli zatem chciałbyś mieć wpływ na stan naszego dorobku kulturowego to Konserwacja i restauracja dzieł sztuki może być kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować konserwację i restaurację dzieł sztuki

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Jednolite studia magisterskie na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki będą trwały sześć lat, czyli dwanaście semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki? Jako absolwent będziesz mógł pracować przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych lub muzealnych pracowniach konserwatorskich, ośrodkach badawczych czy naukowych w Polsce, ale też poza granicami kraju.

Będziesz także mógł zostać ekspertem w sprawie autentyczności dzieł sztuki. Jeżeli zatem chciałbyś zostać konserwatorem, a dodatkowo interesujesz się sztuką to ten kierunek może być świetnym początkiem twojej kariery zawodowej!

 

Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • konserwator dzieł sztuki przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych,
 • pracownik w pracowniach konserwatorskich,
 • ekspertem do spraw autentyczności dzieł sztuki,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • restaurator dzieł sztuki.

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Komentarze (0)