Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Polscy konserwatorzy dzieł sztuki cieszą się doskonałą opinią i uważani są za jednych z najlepszych na świecie. Dlatego też Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, jak większość studiów artystycznych, jest chętnie wybieranym kierunkiem edukacji w tym zakresie. Jako absolwent będziesz przywracać dawną świetność nawet najbardziej zniszczonym zabytkom. Jeżeli zatem chciałbyś mieć wpływ na stan naszego dorobku kulturowego to Konserwacja i restauracja dzieł sztuki może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku musisz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, który zazwyczaj składa się z dwóch etapów polegających na oddaniu swoich prac oraz zadania specjalistyczne, głównie z rysunku. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki? Kierunek kształci na kilku specjalizacjach: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby, papieru i skóry lub rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych. Zajęcia charakteryzuje różnorodności oraz charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są bowiem w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie oraz w obiektach zabytkowych, a ich obszar obejmuje wiele dziedzin artystycznych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki? Jako absolwent będziesz mógł pracować przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych lub muzealnych pracowniach konserwatorskich, ośrodkach badawczych czy naukowych w Polsce, ale też poza granicami kraju. Będziesz także mógł zostać ekspertem w sprawie autentyczności dzieł sztuki. Jeżeli zatem chciałbyś zostać konserwatorem, a dodatkowo interesujesz się sztuką to ten kierunek może być świetnym początkiem twojej kariery zawodowej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: egzaminy wstępne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując konserwację i restaurację dzieł sztuki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wiedzy metodologicznej, etycznej, teoretycznej oraz praktycznej o konserwacji oraz restauracji dzieł sztuk,
  • wykonywania szkicu, rysunku i malowidła w różnych technikach; posługiwania się narzędziami rzeźbiarskimi w wybranych materiałach; wypowiedzi artystycznej w oparciu o obserwacje natury z wykorzystaniem znanych technik i technologii, wykorzystywania wiedzy anatomicznej w połączeniu z obserwacji, rozumienia kształtów ciała ludzkiego i konstruowania obrazu ciała ludzkiego na płaszczynie oraz w przestrzeni,
  • wykorzystywania podstawowego aparatu pojęciowego oraz warsztatu historyka sztuki; opisu i interpretacji dzieła sztuki dawnej i współczesnej, w tym datowania, określania szkół artystycznych, cech charakterystycznych warsztatów, twórców i regionów artystycznych; analizy historii pisma, definiowania jego typów oraz orientacji w zasadach brachygrafii, odczytywania prostych tekstów rękopiśmiennych, drukowanych i epigraficznych, opisywania herbu według obowiązujących zasad, identyfikowania w herbarzach,
  • wykonywania inwentaryzacji pomiaroworysunkowej, dokumentacji opisowej, dokumentacji fotograficznej i graficznej oraz analizy obiektu zabytkowego,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • konserwator dzieł sztuki przy obiektach zabytkowych oraz prywatnych,
  • pracownik w pracowniach konserwatorskich,
  • ekspertem do spraw autentyczności dzieł sztuki,
  • pracownik ośrodka badawczego,
  • restaurator dzieł sztuki.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Komentarze (0)