Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach bhp. Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach bhp. Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach bhp zakładów produkcyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W GÓRNICTWIE SKALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem jest pozyskanie, produkcja i sprzedaż surowców, materiałów, towarów i usług we współczesnej gospodarce to dla przedsiębiorcy poważny problem organizacyjny, ekonomiczny i technologiczny. W zarządzaniu tego typu działań nie wystarcza wąskie, specjalizowane górnicze wykształcenie techniczne. Potrzebna jest także współczesna wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji produkcji w szerokim rozumieniu tego słowa, tj. wiedza geologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki złożem, techniczno-ekonomiczna i prawna w zakresie wydobycia, transportu, ochrony środowiska, jakości i optymalizacji produkcji, marketingu oraz BHP. Niniejsza oferta wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do nadzorowania produkcji górniczej oraz organizowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi i produkcyjnymi w przedsiębiorstwach górnictwa skalnego. Absolwent powinien posiąść umiejętność prowadzenia analiz i ocen techniczno-ekonomicznych, sporządzania planów rozwoju produkcji, podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych, przygotowania i nadzorowania produkcji oraz ruchu zakładu górniczego w powiązaniu z jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Dyplom ukończenia studiów może być wg uprawnień przedsiębiorcy podstawą kwalifikacji zawodowych pracowników na stanowiska niższego i średniego dozoru górniczego.

  Dowiedz się więcej

 • SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów realizacja studiów wynika z coraz większych potrzeb i możliwości wykorzystania informacji przestrzennych w optymalizacji zarządzania i organizacji działalności administracyjnej i gospodarczej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (IT) i telekomunikacyjnych (ICT). Jest uzupełnieniem bieżących programów studiów technicznych i uniwersyteckich, jak również daje możliwość rozszerzenia wiedzy osób, które wcześniej ukończyły studia lub chcą rozszerzyć profil ukończonych studiów. Absolwent studiów uzyskuje podstawowe doświadczenia i wiedzę z organizacji i zarządzania pracami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennej i nieprzestrzennej, budowy systemów, inżynierii internetowej, jak również wdrażania nowych form zarządzania opartych na systemach IT/ICT/GIS. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów GIS z uczelni krajowych, firm i instytucji.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)