Politechnika Wrocławska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

ul. Na Grobli 15

50-421 Wrocław

Tel. 71 320 68 42

e-mail.: Agnieszka.Harydowicz@pwr.wroc.pl

http://www.wggg.pwr.edu.pl/

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Politechnika Wrocławska

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geomatyka
 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż
  • Geologia poszukiwawcza i górnicza
  • Geoinżynieria
  • Mining engineering
  • Geotechnical and environmental engineering

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż

Opinie (0)