ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

ul. Słowackiego 52/54   

01-629 Warszawa

tel. (022) 561-76-11

email: joanna.kolakowska@sgsp.edu.pl

https://www.sgsp.edu.pl/o-wydziale

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  1. Pisemny egzamin dojrzałości:
  • matematyka,
  • język obcy,
  • wiedza o społeczeństwie lub geografia a lub historia lub informatyka.

  Dowiedz się więcej  Studia II stopnia

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

  Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających zfunkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

  1. Pisemny egzamin dojrzałości:

  • matematyka,
  • język obcy,
  • wiedza o społeczeństwie lub informatyka lub biologia lub fizyka lub chemia
  2. Próg punktowy – 80 PR.
   

   


  Studia II stopnia

   

  Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Opinie (0)