• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających zfunkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Studia cywilne- przedmioty brane pod uwagę: matematyka, język obcy, informatyka, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie. Studia wojskowe- przedmioty brane pod uwagę: matematyka, język obcy nowożytny, fizyka, chemia, biologia, informatyka oraz test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pisania.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Maciek Ocena odpowiedz

Zdecydowanie polecam. Pierwszy rok, no może półtora, to przedmioty ogólne ścisłe, jak matematyka, chemia, fizyka na poziomie uczelni wyższej, później coraz bardziej specjalistyczne przedmioty kierunkowe. Im dalej tym lepiej. Kadra w większości świetnie przygotowana do prowadzenia zajęć. Jeśli będziesz się pilnie uczyć, to jesteś w stanie wynieść z tych studiów potężną dawkę wiedzy praktycznej przydatnej w przyszłej pracy każdego dnia. (Dla zachęty - ja w rok po ukończeniu studiów biorę udział w procesie budowy najwyższych biurowców w Warszawie.)

Inżynier Ocena odpowiedz

Polecam. Trzeba się tylko uczyć :-) i czerpać od wykładowców jak najwięcej. Zawodowe przedmioty wykorzystacie potem w codziennej pracy od fizykochemii po prawo. Zawód jak marzenie tylko trzeba chcieć, żeby nie skończyć jak większość robiąc szkolenia bhp/ppoż bo to po byłe jakiej szkole można robić.

cichy Ocena odpowiedz

zdecydowanie polecam. Jeśli od zawsze myślisz o pracy w pożarnictwie to są to studia dla ciebie.